Predložite kandidate za počasnog građanina Senja, za nagradu za životno djelo, za nagradu Grada i zahvalnicu

Prijedlozi se mogu dostaviti do 28. veljače

SENJ Grad Senj poziva na dostavu prijedloga za dodjelu javnog priznanja Grada Senja za 2021. godinu. Prijedlog mogu dati: gradonačelnik, najmanje trećina vijećnika Gradskog vijeća, radna tijela Gradskog vijeća, osim Odbora za javna priznanja Grada Senja, ovlaštena tijela pravnih osoba, političkih stranaka i udruga građana, vjerske zajednice i mjesni odbori s područja Grada Senja. Javna priznanja Grada Senja su: imenovanje počasnim građaninom Grada Senja, Nagrada Grada Senja za životno djelo, Nagrada Grada Senja i Zahvalnica Grada Senja.

Počasnim građaninom Grada Senja može se imenovati fizička osoba koja nema prebivalište na području Grada Senja, a istakla se naročitim zaslugama za napredak i promicanje ugleda Grada Senja.
Nagrada Grada Senja za životno djelo je javno priznanje koje se dodjeljuje za cjelovito djelo koje je pojedinac ostvario u tijeku svog radnog životnog vijeka i koje predstavlja izuzetan i osobito vrijedan doprinos razvoju Grada Senja iz područja kulture, gospodarstva, turizma, ugostiteljstva, obrta i poduzetništva, znanosti, odgoja i obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi, tehničke kulture, sporta, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša i drugih javnih djelatnosti. Nagrada za životno djelo može se dodijeliti posthumno.
Nagrada Grada Senja spade u javno priznanje koje se može dodijeliti fizičkim i pravnim osobama za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja u domeni gospodarstvenog, kulturnog i društvenog života Grada Senja. U slučaju dodjeljivanja Nagrade Grada Senja fizičkoj osobi, vrednuje se njezina postignuća i doprinos ostvareni u godini koja prethodi godini u kojoj se dodjeljuje nagrada.
Zahvalnica Grada Senja pripada javnim priznanjima koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za donacije i slične aktivnosti, kao i za uspješnu suradnju, te za doprinos razvoju i ugledu Grada Senja. Odluku o dodjeli zahvalnice donosi gradonačelnik prema prigodi tijekom cijele godine.
Javna priznanja Grada Senja uručuju se pravnim osobama i građanima, u pravilu, na Dan Grada Senja – 23. travnja, blagdan Sv. Jurja.

Obrazložene prijedloge je potrebno dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom “Prijedlog za dodjelu javnog priznanja Grada Senja – ne otvarati”, najkasnije do 28. veljače na adresu: Gradsko Vijeće Grada Senja, Odbor za javna priznanja grada Senja, Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj. Prijedlozi koji ne budu dostavljeni do zadanog roka, neće biti uzeti u razmatranje.