Preko Zavoda za zapošljavanje u Senju traži se tek jedan radnik

U prosincu je evidentirana 231 nezaposlena osoba u Senju

SENJ Grad Senj je prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Gospić, krajem prosinca 2021. godine imao 231 nezaposlenu osobu. U tom broju je 140 žena.

Bez škole i s nezavršenom osnovnom školom bile su četiri nezaposlene osobe, a s osnovnom školom njih 50. Izjednačen je broj nezaposlenih osoba sa srednjom školom sa zanimanjem do tri godine i školom za KV i VKV te osoba sa srednjom školom za zanimanje u trajanju od četiri i više godina i iznosi po 68. Gimnaziju je među prijavljenima na Zavodu za zapošljavanje u Ispostavi Senj imalo devet osoba, višu školu, I. stupanj fakulteta i stručni studij 25, a fakultet, akademiju, magisterij i doktorat ukupno sedam nezaposlenih.

U senjskoj Ispostavi bilo je 23 novoprijavljenih za zaposlenje, a zaposlenih s evidencije Zavoda (radni odnos i ostale poslovne aktivnosti) 15 osoba. Jedna je prijavljena potreba za radnicima. Šestero je brisanih s evidencije iz ostalih razloga u prosincu. Nezaposlenih hrvatskih branitelja lanjskog prosinca bilo je ukupno 17. Novčanu naknadu primilo je 80 korisnika, a njen prosječni iznos bio je nešto iznad 2.800 kuna.