Prezentiran projekt Razvoj održivog turizma u PGŽ: Turističko prihvatni kapacitet Crikveničko-vinodolske rivijere

Rivijera je izabrana kao pilot područje cjelokupnog projekta

CRIKVENICA U Crikvenici je prezentiran projekt Razvoj održivog turizma u Primorsko-goranskoj županiji: Turističko prihvatni kapacitet Crikveničko-vinodolske rivijere. Na prezentaciji je predstavljen cjelokupni projekt te njegovi rezultati. Prisustvovali su predstavnici gradova Crikvenice i Novog Vinodolskog te Vinodolske općine, kao i predstavnici turističkih zajednica. Koncept održivog turističkog prihvatnog kapaciteta podrazumijeva promišljanje granica prihvatljivih promjena uvjetovanih turizmom koje ne umanjuju atraktivnost turističkog proizvoda, niti prirodnog i kulturnog okoliša te kvalitete života lokalnog stanovništva. Prihvatni kapacitet turizma nameće se kao pretpostavka održivosti i kao temelj ostvarenja suradničke destinacije.

Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije prepoznao je važnost razmatranja turističkog kapaciteta i njegov izniman značaj za prostor. Tijekom 2020. i 2021. godine Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije u suradnji s Institutom za turizam iz Zagreba realizirao je projekt pod krovnim nazivom Razvoj održivog turizma u PGŽ. Projekt je zbog obima podijeljen u dvije faze te je za pilot područje odabrano područje Crikveničko-vinodolske rivijere.

U prvoj fazi izrađena je studija pod nazivom Metodološki okvir procjene prihvatnog kapaciteta prostora, koja je obuhvatila interdisciplinarno razumijevanje ključnih odrednica prihvatnog kapaciteta te je imala za cilj istražiti teorijski okvir procjene turističkog prihvatnog kapaciteta, analizirati obilježja gospodarstva i turizma te utvrditi “uska grla” održivog razvoja turizma na primjeru Crikveničko-vinodolske rivijere.

U sklopu druge faze projekta, pod nazivom Turističko prihvatni kapacitet Crikveničko-vinodolske rivijere, omogućen je daljnji razvoj metodologije procjene prihvatnog kapaciteta; odnosno dalje definiranje modela utvrđivanja prihvatnog kapaciteta, testiranje postavljenog modela na primjeru Crikveničko-vinodolske rivijere kao pilot destinacije te određivanje turističkog prihvatnog kapaciteta rivijere. U konačnici, drugom fazom sagledana su ograničenja postavljenog modela te preporučeni smjerovi njegova unapređenja.

U prezentaciji projekta su sudjelovali ravnatelj Zavoda Adam Butigan, Vedrana Petrović i Sanja Turk iz Zavoda te dr. Neven Ivandić i Neda Telišman Košuta iz Instituta za turizam iz Zagreba.