Programom Snažni, zdravi, sigurni i povezani protiv droge i ovisnosti

Aktivnosti se provode u sklopu Mjeseca borbe protiv ovisnosti

SENJ Povodom Mjeseca borbe protiv ovisnosti (od 15. studenog do 15. prosinca) Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije u partnerstvu s Klubom liječenih alkoholičara Gospić kroz program Snažni, zdravi, sigurni i povezani pripremio je aktivnosti za podizanje javne svijesti o važnosti suzbijanja problematike zlouporabe droga i ovisnosti. S aktivnostima je Senjane upoznala Kristina Manestar, prof. psih. s Odsjeka za prevenciju i zaštitu mentalnog zdravlja Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije, nositelja trogodišnjeg preventivnoga programa koji financira Ministarstvo zdravstva.

Ove godine se program aktivnosti namijenjenih osnaživanju za preventivni rad stručnjaka koji izravno rade s djecom i mladima te njihovim roditeljima proširuje i na osoblje dječjih vrtića Ličko-senjske županije.
– Između ostaloga Program je usmjeren osnaživanju i djelatnika odgojno-obrazovnih ustanova (primarno dječjih vrtića) kojima se nastoje ponuditi alati za preventivni rad s djecom i mladima te njihovim roditeljima. Odgojitelji u dječjem vrtiću prve su osobe u nizu profesionalaca s kojima dijete tijekom odrastanja i socijalizacije dolazi u kontakt i stoga imaju neprocjenjivu ulogu i odgovornost za stvaranje sigurne i poticajne okoline koja daje mogućnosti za realizaciju djetetovih potencijala. Uključivanjem u edukaciju pod nazivom TAPATE program – specifično osmišljena edukacija za upoznavanje i primjenu koncepata transakcijske analize (TA) koja je prikladna za sve one koji sudjeluju u brizi za djecu i mlade. Sudionici edukacije dobivaju priliku za jačanje psihološke otpornosti (vlastite i svojih korisnika), kao zaštitnog faktora u prevenciji ovisnosti, time što će moći proširiti svoja znanja i tako pospješiti razumijevanje ljudskog ponašanja i dinamike međuljudskih odnosa kroz jednostavne i lako razumljive koncepte te ih koristiti za osobni rast i razvoj te unaprijediti vještine komunikacije i njegovanja odnosa te ih praktično primjenjivati u radu s korisnicima (djecom i njihovim roditeljima), ali i u okruženju svoje radne organizacije, rekla je Kristina Manestar.

U prvoj godini programa provodi se i ispitivanje o konzumaciji sredstava ovisnosti među učenicima Ličko-senjske županije.
– Svrha je utvrditi zdravstvene potrebe mladih i dobiti podatke koji će služiti kao stručna podloga za unapređenje mjera zaštite mentalnog zdravlja mladih i prevencije ovisnosti. Takva istraživanja provedena su i ranije: 2003., 2009. i 2014. godine pa će, osim što će dati uvid u aktualno stanje konzumiranja sredstava ovisnosti među adolescentima, omogućiti i praćenje trendova u vezi korištenja sredstava ovisnosti među mladima. Naime, za potrebe istraživanja kreiran je anketni upitnik, temeljen na dijelu anketnih upitnika koji su korišteni u istraživanjima prethodnih godina o iskustvima i konzumiranju sredstava ovisnosti. Upitnik je dopunjen pitanjima koja se odnose na nove droge kako bi se zahvatili i aktualni fenomeni na području konzumacije sredstava ovisnosti (kojih nije bilo u vrijeme ranijih istraživanja). Također obuhvaća i pitanja kojima se želi dobiti uvid u samoprocjenu učenika o stupnju vlastitog znanja i informiranosti u svezi sredstava ovisnosti. Anketa je anonimna i provest će se grupno u razredima, kaže psihologinja Manestar.

Nastavlja se partnerska suradnja s Klubom liječenih alkoholičara Gospić (KLA Gospić) i to na senzibiliziranju i informiranju javnosti o problemu ovisnosti u Ličko- senjskoj županiji i promicanju zdravih stilova života.
– Radi se o jačanju svijesti o odgovornosti odraslih u prakticiranju postupaka zaštite djece i mladih. U sklopu toga će se kroz tri godine programa provoditi i aktivnosti informiranja javnosti o opasnostima ovisnosti putem štandova, javnih tribina i istupa kroz medije. Nastojat će se jačati svijest o potrebi zaštite djece i mladih kroz dosljednu primjenu zakonskih odredbi o ograničavanju dostupnosti legalnih sredstava ovisnosti osobama mlađim od 18 godina, najavljuje Kristina Manestar.

error: Content is protected !!