Projekt ‘MREŽA KOM5ENTNOSTI’ značajno će podignuti kvalitetu obrazovanja u turizmu i ugostiteljstvu

Pišu Vedran Kružić i Nataša Turina, Regionalna razvojna agencija PGŽ

Ugostiteljska škola Opatija,  uz značajnu podršku Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje Primorsko -goranske županije,  imenovana je regionalnim centrom kompetentnosti (RCK) u sektoru turizma i ugostiteljstva, čime su stvoreni preduvjeti za provedbu dva projekta: MREŽA KOM5ENTNOSTI i RCK RECEPT – Regionalni centar profesija u turizmu.

Vlada Republike Hrvatske donijela je 28. rujna 2016. godine Program razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja 2016. – 2020. Programom je predviđena Mjera 1.4. Uspostavljanje regionalnih centara kompetentnosti.

Regionalni centri kompetentnosti su mjesta izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u kojima će se provoditi programi redovitog strukovnog obrazovanja, stručnog usavršavanja i cjeloživotnog obrazovanja kao i drugi oblici formalnog i neformalnog obrazovanja (učenje temeljeno na radu, natjecanja i prezentacije znanja i vještina i slično). Za strukovne škole oni znače novu opremu, nove smještajne kapacitete za učenike i učitelje, više konkretne prakse za učenike, suradnju s poslodavcima, razvojno-gospodarskim subjektima, strukovnim udruženjima, visokim učilištima, javnim i civilnim sektorom.

Odlukom o imenovanju regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju, 2018. godine imenovano je ukupno 25 regionalnih centara kompetentnosti za koje će se korištenjem sredstava strukturnih fondova EU osigurat ciljana financijska potpora u rekonstrukciju, obnovu, dogradnju i adaptaciju imenovanih regionalnih centara kompetentnosti, nabavu specijalizirane opreme, razvoj kadrovskih i stručnih kapaciteta, razvoj i modernizaciju različitih vrsta programa koji će se provoditi na razini centara i druge aktivnosti koje su usmjerene k uspostavi organizacije rada i razvoja regionalnih centara kompetentnosti.

Ugostiteljska škola Opatija,  uz značajnu podršku Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje Primorsko -goranske županije,  imenovana je regionalnim centrom kompetentnosti (RCK) u sektoru turizma i ugostiteljstva, čime su stvoreni preduvjeti za provedbu dva projekta: MREŽA KOM5ENTNOSTI i RCK RECEPT – Regionalni centar profesija u turizmu.

Projekt MREŽA KOM5ENTNOSTI ima za cilj uspostavljanje prostorno tehničkih uvjeta za rad regionalnog centra kompetentnosti u podsektoru turizma i ugostiteljstva te stvaranje suradnje s gospodarskim sektorom. Svojom opremljenošću i stručnim kadrovima centar će biti nositeljem kvalitetnoga strukovnog obrazovanja povezanim sa svijetom rada.

Projektom je predviđeno rješavanje problema neopremljenosti i neadekvatnosti prostora. Planirane projektne aktivnosti odnose na rekonstrukciju i adaptaciju (preuređenje) prostora i stručni nadzor, nabavu specijalizirane i ostale opreme, upravljanje projektom te promociju i vidljivost i horizontalne aktivnosti.

 Projekt MREŽA KOM5ENTNOSTI financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Projekt se provodi u razdoblju od 7. siječnja 2020. – 27. travnja 2023. godine.

Projektom je obuhvaćena rekonstrukcija i adaptacija te nabava opreme za 5 srednjih strukovnih škola u području turizma i ugostiteljstva na području Primorsko-goranske i Karlovačke županije: Ugostiteljska škola Opatija, Srednja škola dr. Antuna Barca Crikvenica, Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir (Krk), Srednja škola Ambroza Haračića (Mali Lošinj) i Trgovačko-ugostiteljska škola (Karlovac).

Radovi u Ugostiteljskoj školi Opatija obuhvaćaju adaptaciju dviju zgrada: obnovu fasade (djelomično energetsku), sanaciju krova i radove na preuređenju dijela unutarnjih prostora škole. U obje zgrade planirana je nabava nove specijalizirane opreme, čime će se u potpunosti zadovoljiti potrebe regionalnog centra kompetentnosti.

Ulaganje u Srednjoj školi dr. Antuna Barca Crikvenica predviđa preuređenje kabineta bravarije u kabinet kuharstva i slastičarstva. Također je predviđena nabava potrebne opreme.

U Srednjoj školi Hrvatski kralj Zvonimir, Krk predviđena je adaptacija postojećeg prostora praktikuma posluživanja te nabava nove opreme.

Ulaganja u Srednjoj školi Ambroza Haračića, Mali Lošinj obuhvatit će preuređenje i opremanje dva kabineta: kabineta kuharstva i kabineta posluživanja te opremanje oba kabineta sredstvima za rad.

U sklopu projekta predviđeni su radovi rekonstrukcije dijela postojećeg objekta u Karlovcu, u kojem je smještena Trgovačko-ugostiteljska škola.

Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije, kao suradnik na projektu MREŽA KOM5ENTNOSTI, pružala je stručnu i savjetodavnu pomoć Ugostiteljskoj školi Opatija i partnerima u postupku izrade prijave, u fazi pripreme projekta. Primorsko-goranska županija, kao partner u projektu, financirala je izradu cjelokupne tehničke dokumentacije – svih glavnih projekata adaptacije škola na području županije, čime su ostvareni preduvjeti za projektnu prijavu.

Uspješna suradnja nastavila se i nakon potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, čime je započela faza provedba projekta. Troje djelatnika Regionalne razvojne agencije PGŽ direktno je uključeno u projektni tim koji je zadužen za provedbu aktivnosti upravljanja projektom, odnosno za koordinaciju svih aktivnosti, praćenje projekta i administraciju.

 

Osnovne informacije o Projektu:

•       Financiranje projekta: Europski fond za regionalni razvoj
U sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

•       Datum sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: 27. prosinca 2012.

•       Razdoblje provedbe projekta: 7. siječnja 2020. – 27. travnja 2023.

•       Ukupni vrijednost projekta:      31.391.735,36 kn

•       Ukupni prihvatljivi troškovi:       31.384.735,36 kn

•       EU sufinanciranje projekta:       29.999.899,81 kn

•       Potpisnici Ugovora:

•       Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

•       SAFU (Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije)

•       Ugostiteljska škola Opatija – korisnik

 

Korisnik i partneri:

•       Ugostiteljska škola Opatija – korisnik

•       Srednja škola dr. Antuna Barca Crikvenica

•       Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir, Krk

•       Srednja škola Ambroza Haračića, Mali Lošinj

•       Trgovačko-ugostiteljska škola, Karlovac

•       Primorsko-goranska županija

 

Suradnici na projektu su:

·         Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije,

·         Hrvatska obrtnička komora – obrtnička komora Rijeka,

·         Ugostiteljsko-turističko učilište,

·         IV-ER – Kontex-Vatrogasne cijevi d.o.o.,

·         Jadranka turizam d. o. o.,

·         Milenij hoteli d.o.o.,

·         Hrvatski zavod za zapošljavanje i

·         Saint Alliance d.o.o.

error: Content is protected !!