Proračun Kraljevice za 2022. godinu 32,8 milijuna kuna

Devet ruku za, uz tri suzdržana glasa oporbe na sjednici gradskog vijeća

KRALJEVICA Vijećnici Grada Kraljevice izglasali su proračun za 2022. godinu u visini od 32,8 milijuna kuna. Devet ruku za, uz tri suzdržana glasa oporbe: Ranko Frka (PGS), Larisa Juretić (GLAS) i nezavisni Dino Jagić.

Na sjednici je donesen i drugi rebalans proračuna za 2021. godinu u iznosu od 30,4 milijuna kuna. Izvorni proračun iznosio je 36,3 milijuna kuna. Prvim rebalansom u travnju proračun je zbog projekata podignut na gotovo 39,8 milijuna kuna. Gradonačelnik Dalibor Čandrlić je istaknuo da je drugi proračun vrijeme istine, susret sa stvarnošću, a tom stvarnošću je gradonačelnik zadovoljan jer je kroz 30 projekata realizirano 84 posto zadataka koje su gradski oci stavili pred sebe. Gradonačelnik je podsjetio na projekte: Putevi Frankopana, POS Šmrika, krov iznad gradske vijećnice, proširenje groblja u Kraljevici, izrada urbanističkih planova, uređenje dječjeg igrališta u Šmriki, rekonstrukcija ceste i izgradnja parkirališta Fortica, sanacija platoa u Bakarcu, automatsko navodnjavanja igrališta NK Kraljevice, obnova crkve Svetog Nikole, postavljanje javne rasvjete na šetnici na Carovu, krov na igralištu Primorca u Šmriki…

Razvila se diskusija o proračunima, nekadašnjim, ovogodišnjem, budućima. Proračun je u četiri godine porastao pet do osam milijuna kuna, najavili smo ulaganje u zapušteni grad da bi postao privlačniji i to se upravo dešava, a tek slijedi prava lavina, rekao je gradonačelnik Čandrlić i dodao da su u protekle četiri godine “zdravi” prihodi proračuna s 15-16 milijuna porasli na 20 milijuna kuna. Da bi se složio proračun od 32 milijun kuna, na svojih “zdravih” dvadesetak milijuna treba dodati 9 milijuna kuna EU sredstava i pomoći ministarstava te još dva milijuna kuna od prodaje imovine, a za to je potreban velik trud i znanje, objasnio je Čandrlić. U obrazloženju rebalansa proračuna istaknuta je zanimljivost, prihodi od poreza na promet nekretnina nikad nisu bili visoki kao ove godine.

Vijećnik Ranko Frka je primijetio da nema Aglomeracije u proračunu za 2022. godinu.
Pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav Dražen Strčić je objasnio da projekt vode Hrvatske vode i ViK, da je dinamika nezadovoljavajuća s aspekta Grad Kraljevice. Izrađeni su projekti i studije, projekt je prošao zaštitu okoliša i čeka se odobrenje iz Bruxellesa, a kad ono stigne, može se ići u izradu projektne dokumentacije. Gradonačelnik Čandrlić je dodao: što smo trebali napraviti kao Grad, odradili smo na vrijeme, sad čekamo.

Vijećnica Larisa Juretić (GLAS) je pitala koliko je stanova prodano u POS zgradi u Šmriki. Pročelnik Strčić je odgovorio da je zgrada gotova, da je tehnički pregled bio planiran za 1. prosinca, malo je prolongiran, ali do kraja godine će se obaviti. Od osam stanova dva su prodana, a nakon raspisivanja novog natječaja stiglo je 17 prijava i skoro će se utvrditi konačna lista.

Nezavisnog vijećnika Jagića zanima dolaze li nova poduzeća, otvaraju li se nova radna mjesta. Pitanjem se priključio vijećnik Frka koji je pitao koliko je novih firmi otvoreno u Kraljevici u četiri godine.
Gradonačelnik Čandrlić smatra da sva ulaganja rezultiraju time da Kraljevica postaje privlačniji grad. Pri tome treba znati da Kraljevica nema prostorni potencijal kakav imaju gradovi u okruženju. Je li uređenje riva doprinos gospodarstvu, je li cesta za Oštro kojim će se omogućiti nesmetan rad kampa doprinos gospodarstvu, da li uređenje plaže Oštro otvara prostor za dolazak poduzetnika na plažu, da li je gradnja cesta otvaranje prostora za gradnju novih kuća. Da, sve je to doprinos razvoju gospodarstva, smatra Čandrlić. Kad je riječ o turizmu i ulaganju u gospodarstvu, gradonačelnik je dodao da je Grad primio uplatu komunalnog doprinosa za hotel Praha u iznosu od 250 tisuća kuna. Dakle, jasna poruka da investitor želi graditi, a treba znati da je Grad bio podrška investitoru. U kontekstu turizma, gradonačelnik je spomenuo podatak da je prije nekoliko godina Kraljevica imala 20 kuća za odmor, a danas ima 250.

Vijećnk Jagić je primijetio da dvorca Frankopana kao atrakcije grada nema nigdje kad je riječ o promidžbi. Gradonačelnik je odgovorio da mu s druge strane prigovaraju da dvorca Frankopan ima previše i najavio projekte koji će oživjeti dvorac. Jedan od njih je sigurno projekt Hrvatske kuće vina u dvorcu.

Jakov Dorić (HDZ) je istaknuo da se Kraljevica nakon 20 godina pokrenula i da mu nije jasno zašto prethodne vlasti nisu ulagale kao aktualna vlast.