Radovi u Ulici Damira Tomljanovića Gavrana i susjedstvu gotovi do kraja svibnja

Određeni problemi u izvođenju projekta postoje, to moramo priznati. Obećanja su da će do konca svibnja svi radovi biti završeni, rekao je gradonačelnik Tomljanović

SENJ Na30. sjednici Gradskog vijeća, pod predsjedanjem predsjednika Željka Tomljanovića, odgovarajući na vijećničko pitanje Berislava Gržanića (Nezavisna lista građana) o završetku gradnje cesta te mogućnosti izgradnje parkirališta u Mundaričevcu, gradonačelnik Jurica Tomljanović odgovorio je kako će se radovi u Ulici Damira Tomljanovića Gavrana u Senju i okolnim ulicama završiti do 30. svibnja.
– Što se tiče projekta Ulice Damira Tomljanovića Gavrana, u dogovoru smo s izvođačem. Određeni problemi u izvođenju projekta postoje, to moramo priznati. Obećanja su da će do konca svibnja svi radovi biti završeni. Što se tiče većih iskopa, ostalo je samo idući tjedan spojiti oborinsku kanalizaciju iz pravaca koji vode na kolektor, a poslije ostaju ivičnjaci i rasvjeta, rekao je Tomljanović.

Složio se s vijećnikom Gržanićem kako je parkiranje u Mundaričevcu ogroman problem
– Prijašnjim izvođenjem radova na velikim stambenim objektima nije se vodilo računa o parkirališnim mjestima. Na kolegiju Grada razgovarali smo o izradi parkirališnog mjesta u Ulici Nikole Jurišića, na prostoru što će ostati nakon izgradnje garaža, rekao je gradonačelnik Tomljanović i najavio kako će se ove godine izraditi projektna dokumentacija.
Također je rekao da se razmišlja i o ideji koju je istaknuo vijećnik Gržanić.
– Razmišlja se o gornjoj cesti, da se otvori još jedna zona stambene gradnje na području Mundaričevca, dodao je gradonačelnik.

Na sjednici su donijete i prve izmjene ovogodišnjeg gradskog proračuna, prihodi su povećani za 1,8 milijuna kuna. Planirani ovogodišnji prihodi tako iznose 46,7 milijuna kuna. Vijećnici su istovremeno odobrili i kratkoročno zaduženje grada u iznosu od 2,5 milijuna kuna, na rok od deset mjeseci i uz kamatu od 1,1 posto. Kreditom će se podmiriti tekuće obveze prema dobavljačima i premostiti vrijeme dok ne pristignu sredstva državnih institucija koje su sufinancirale realizirane gradske projekte.

Povećana su i sredstva u ovogodišnjem Programu javnih potreba i to za 131 tisuću kuna i raspoređena su za potrebe Pučkog učilišta, Gradske knjižnice, Crvenog križa, te za rad Udruga. Iz istog programa financirat će se još jedan učitelj u produženom boravku senjske osnovne škole, pa tako sada ukupna ovogodišnja planirana sredstva u ovom Programu iznose gotovo 7,8 milijuna kuna.

Što se tiče izmjene i dopune Statuta Grada Senja, rečeno je kako će se, s obzirom na broj stanovnika, a Senj spada u kategoriju do deset tisuća stanovnika, broj gradskih vijećnika smanjiti s dosadašnjih 15 na 13. Također, Grad više neće imati zamjenika gradonačelnika već se Zakonom uvodi privremeni zamjenik gradonačelnika. Izmjenama gradskog Statuta pristupilo se radi usklađivanja s posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi donesenih potkraj prošle godine, a bitne su jer u svojim izmjenama sadrže osnov za provođenje lokalnih izbora koji će uslijediti u svibnju. Naknade gradskim vijećnicima usklađene su i ujednačene za područje cijele Hrvatske.

Neke sitnije izmjene tiču se financiranja i privremenog financiranja Grada, transparentnosti proračuna, prava građana na podnošenje određenih prijedloga Gradskom vijeću, i to uvođenjem peticije koja do sada nije bila uvedena u Statut. Određene izmjene tiču se i provođenja referenduma i zborova građana.

Na sjednici je prisegu dao Juraj Tomljanović, novi vijećnik iz Hrvatske bunjevačke stranke. Dosadašnji vijećnik Ivan Tomljanović, kojeg zamjenjuje, stavio je mandat u mirovanje.

Prisega vijećnika Hrvatske bunjevačke stranke Tomljanovića

error: Content is protected !!