Senj bogatim programom obilježio Međunarodni dan muzeja

Otvorena je izložba “70. godišnjica djelovanja Senjskog muzejskog društva”, predstavljanjem “Korizmenjaka – transkripcije s riječnikom”, Senjskog zbornika te knjige „Crkva u velebitskom Podgorju u prošlosti i sadašnjosti“

SENJ Otvaranjem izložbe “70. godišnjica djelovanja Senjskog muzejskog društva” u Gradskom muzeju je započelo obilježavanje Međunarodnog dana muzeja 2019. Izložba je riječju i fotografijama te izloženim primjercima “Senjskog zbornika” simbolično prikazala 70 godina djelovanja Senjskog muzejskog društva, udruge građanki i građana grada Senja osnovane s ciljem zaštite bogate senjske kulturno-povijesne baštine te sakupljanja muzejske građe i osnutka budućeg muzeja, koji bi prikupljenu građu pohranio i sačuvao.
Dr. sc. Miroslav Glavičić, predsjednik Senjskog muzejskog društva i glavni urednik “Senjskog zbornika”, rekao je, kako je tijekom svojega postojanja Senjsko muzejsko društvo zajedno s Gradskim muzejom Senj uključeno u razne projekte: obilježavanje raznih obljetnica, izložbi, izdavanje raznih publikacija, organizacija skupova i sl., što se pokušalo i prikazati ovom izložbom. Ravnateljica Gradskog muzeja Senj Blaženka Ljubović, prof., naglasila je kako su nakon smrti prof. Ante Glavičića 2003. godine Gradski muzej Senj i Senjsko muzejsko društvo nastavili sa svim započetim projektima i s redovitim izlaženjem Senjskog zbornika. U sve značajnije projekte Gradski muzej Senj uključio je i Senjsko muzejsko društvo, koje danas broji oko 100 članova. Prisutnima su se obratili i Vedran Tomljanović, prof. i Ana Vukelić, prof. i predstavili Međunarodni dan muzeja te Senjski zbornik od njegovih početaka do danas.
Obilježavanje Međunarodnog dana muzeja nastavilo se u Pučkom otvorenom učilištu Milutina Cihlara Nehajeva u Senju predstavljanjem “Korizmenjaka – transkripcije s riječnikom” akademkinje Anice Nazor. Knjigu koju su objavili Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu i Grad Senj predstavili su mons. dr. Mile Bogović, prof. dr. sc. Mateo Žagar te akademkinja Anica Nazor, koja je ujedno i autorica. Dr. sc. Tatijana Petrić, ravnateljica Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, kazala je kako je transkripcija s rječnikom senjskog Korizmenjaka iz 1508. godine priređena u sklopu projekta “Hrvatska glagoljica – digitalizacija građe i uspostava digitalne zbirke”.
Mons. dr. Mile Bogović izlaganjem je ponudio povijesni pregled Senjske glagoljske tiskare koja je djelovala od 1494. do 1508.  Prof. dr. sc. Mateo Žagar dotaknuo se samoga djela u jezičnom i stilističkom smislu, a akademkinja Anica Nazor emotivno se osvrnula na projekt izdavanja Korizmenjaka te zahvalila svim suradnicima na trudu i uspješnomu radu.
Posebno mjesto u programu predstavljanja svakako je bilo čitanje dijelova Korizmenjaka. Primjere – egzemple čitale su učiteljice OŠ Silvija Strahimira Kranjčevića u Senju – Karmen Čorić, Berta Tomljanović i Anastazija Viatoris Matijević.
Večernji dio jučerašnjeg obilježavanja Međunarodnog dana muzeja započeo je u Pučkom otvorenom učilištu Milutina Cihlara Nehajeva predstavljanjem “Senjskog zbornika” 45/2018 i promocijom knjige mons. dr. Mile Bogovića “Velebitsko podgorje i njegova Crkva u prošlosti i sadašnjosti”. Glavni urednik Zbornika dr. sc. Miroslav Glavičić, zahvalio je Ministarstvu obrazovanja i znanosti te Gradu Senju na financijskoj potpori i pomoći. Zbornik je posvećen preminulom akademiku Milanu Mogušu, sastoji se od deset radova, od kojih je pet izvornih znanstvenih članaka, dva su pregledna članka te tri stručna članka. Zbornik započinje tekstom posvećenom Milanu Mogušu koji je napisao tadašnji predsjednik Hrvatske znanosti i umjetnost i Zvonko Kusić i služi kao svojevrsni In memoriam.
Autori radova u Senjskom zborniku 45/2018, uz mons. dr. Bogovića, su Mirko Raguž, Tomislav Galović, Blaženka Ljubović, Mislav Gabelica, Juraj Lokmer, Nikola Tominac, Filip Galović, Jasminka Brala-Mudrovčić, Željka Štrkalj te Vlado Božić. Jezični i književni dio Zbornika te životni i profesionalni put pokojnog akademika Moguša predstavila je dr. sc. Martina Bašić sa Zavoda za lingvistička istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, dok je ostali dio Zbornika, mahom povijesne tematike od kojega najveći dio zauzima rad mons. dr. Mile Bogovića „Crkva u velebitskom Podgorju u prošlosti i sadašnjosti“, predstavio dr. sc. Ivan Brlić s Instituta
društvenih znanosti Ivo Pilar, područni centar Gospić. Ovom je prigodom senjskoj javnosti također predstavljena knjiga mons. dr. Mile Bogovića “Velebitsko podgorje i njegova Crkva u prošlosti i sadašnjosti” nastala na tragu opsežnoga rada koji je Biskup priložio 45. izdanju “Senjskoga zbornika”.
Knjigu su predstavili Ivica Mataija, prof., ravnatelj Državnog arhiva u Gospiću te sam autor. Knjiga je izašla u suizdanju Gospićko-senjske biskupije i Državnog arhiva u Gospiću te donosi pregled vjerskih i crkvenih zbivanja tijekom povijesti u dijelu Podgorja koje danas pripada Gospićko-senjskoj biskupiji, tj. od Svetoga Jurja do uključivog Lukovog Šugarja.
Moderator predstavljanja bila je ravnateljica Gradskog muzeja Senj Blaženka Ljubović, prof., a u glazbenom dijelu programa nastupili su polaznici Škole gitare – Gitariziranje pod vodstvom profesora Domagoja Biondića: Luka Krmpotić, Šimun Žarković i Roko Tomljanović.