Senj raspisao natječaj za stipendije

Mjesečni iznos stipendije za srednjoškolce iznosi 650 kuna, a za studente tisuću kuna

Senj – Gradonačelnik Grada Senja raspisao je natječaj za dodjelu stipendija koje će se dodijeliti učenicima i studentima s prebivalištem na području Grada tijekom redovitoga srednjoškolskog obrazovanja, redovitoga sveučilišnog i stručnog studija za školsku odnosno akademsku 2019/20.

Mjesečni iznos stipendije tijekom redovitog srednjoškolskog obrazovanja za učenike iznosi 650 kuna, a za studente tisuću kuna. Stipendije se dodjeljuju za deset i pol mjeseci u godini (rujan – 15. srpanj) i isplaćuju se u jednakim mjesečnim iznosima. Korisnik stipendije primat će stipendiju do kraja redovitog srednjoškolskog školovanja odnosno studija u koji je uključeno i vrijeme apsolventskog staža u trajanju od jedne godine, a prema uvjetima Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Grada Senja.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti učenici Srednje škole Pavla Rittera Vitezovića u Senju te redovni studenti preddiplomskih i diplomskih studija, sveučilišnih i stručnih studija, koji su državljani Republike Hrvatske sa stalnim boravkom na području Grada Senja koji udovoljavaju uvjetima za dodjelu stipendija. Kriteriji za dodjelu stipendija su uspjeh u školovanju, socijalni status, deficitarnost zanimanja i posebne prilike. Svi kandidati dužni su dostaviti prijave na natječaj na posebnim obrascima koji su sastavni dio raspisanog natječaja i objavljeni su na mrežnim stranicama Grada Senja, a mogu se preuzeti i u stručnim službama Grada.

Natječaj je objavljen na web stranici Grada Senja, a prijave se trebaju dostaviti na propisanim obrascima i sa svim prilozima na adresu: Grad Senj, Senj, Obala dr. Franje Tuđmana br. 2., s naznakom – Natječaj za dodjelu stipendija. Postupak zaprimanja, otvaranja, pregleda i ocjene prijava na natječaj obavlja povjerenstvo za dodjelu stipendija.

Sva pitanja vezana uz Natječaj mogu se postaviti elektroničkim putem na adresu: mislav.bilovic@senj.hr ili putem telefona 053/881-162, kontakt osoba Mislav Bilović, savjetnik – koordinator za kulturu i društvene djelatnosti.

error: Content is protected !!