Senj traži liječnike obiteljske medicine i pulmologa

Nekoliko liječnika odlazi u mirovinu, a jedina pulmologinja u Ličko-senjskoj županiji otišla je u mirovinu

SENJ Nabava mamografa za Dom zdravlja Senj povod je za rezime aktualnog stanja u senjskom domu zdravlja i Senju, kad je riječ o zdravstvu.
Već se nazire problem skorog odlaska nekoliko liječnika obiteljske medicine u mirovinu te se razmišlja na koji način osigurati novi liječnički kadar. Očekuje se doprinos Grada Senja kroz osiguranje stanovanja i drugih beneficija za liječnike koji su spremni raditi u Senju. Krajem prošle godine jedina pulmologinja u Senju i Ličko-senjskoj županiji otišla je u mirovinu. Dom zdravlja Senj traži specijalistu pulmologije i vjeruje se da će se i ovo pitanje u dogledno vrijeme riješiti.

Očekuje se doprinos Grada Senja kroz osiguranje stanovanja i drugih beneficija za liječnike koji su spremni raditi u Senju

U okviru Doma zdravlja rade i ambulanta ginekologa i ambulanta pedijatrije. Specijalizaciju pedijatrice financirao je Grad Senj koji snosi i troškove rada mjesnih ambulanti u Krasnu, Jablancu i Svetom Jurju. Uz RTG kabinet, sanitetski prijevoz, medicinsko-biokemijski laboratorij, u okviru Doma zdravlja Senj djeluju i četiri ordinacije obiteljske medicine te četiri ambulante dentalne medicine i dentalni laboratorij, stacionar za dijagnostiku i liječenje, fizikalna medicina i rehabilitacija i patronažna zdravstvena zaštita.
– Sve ovo čini širok raspon zdravstvenih usluga koje građanima stoje na raspolaganju i koji preglede mogu obaviti u mjestu stanovanja bez potrebe odlaska u veće centre. Bitno je i da stalno dolaze isti specijalisti koji kontinuirano prate stanje pacijenata i njihovih bolesti, ističe ravnateljica Doma zdravlja Senj Mira Nekić-Lopac.

Uz novi mamograf, Dom zdravlja Senj je lani iz decentraliziranih sredstva nabavio i biokemijski analizator za svoj medicinsko-biokemijski laboratorij u vrijednosti od 425 tisuća kuna. U Dom zdravlja redovito dolazi i niz liječnika specijalista čiji dolazak s 8 tisuća kuna mjesečno financira Grad Senj. Tako dva puta mjesečno dolaze endokrinolog, fizijatar, ortoped, urolog, kardiolog, psihijatar, psiholog te medicina rada. Kako Dom zdravlja Senj nema svog radiologa, jednom tjedno dolazi specijalist radiologije, kao i specijalist za color doppler krvnih žila nogu i vrata. S time da je radiolog Doma zdravlja Senj na specijalizaciji. Troškove specijalizacije, koja traje do druge polovice slijedeće godine, financiraju se iz EU fondova. Ravnateljica Nekić-Lopac najavljuje da će dolaskom radiologa RTG kabinet raditi u punom kapacitetu.