Senjski sport treba sponzore

Sport nisu samo rezultati. Pobjeda je privući mlade, a to u Senju dobro rade. U sport je uključeno 80 posto osnovnoškolaca, 50 posto vrtićaraca i 40 posto srednjoškolaca. Grad za sportske kubove izdvaja 1,1 milijun kuna, a svaka kuna od sponzora bila bi dragocjena

SENJ Sportaši i klubovi iz Senja donose svome gradu lijepu prezentaciju kroz zapažene sportske rezultate. Klubove muče financije, ali unatoč tome ostvareni su vrlo dobri sportski rezultati, rekao je predsjednik Zajednice sportova Grada Senja Milan Nekić na sjednici gradskog vijeća podnoseći izvješće o radu za 2018. godinu.
Zajednica okuplja 14 klubova, udruga i društava te 340 igrača i 25 trenera , a u uprave klubova uključeno je stotinjak volontera. Zajednica okuplja klubove koji se natječu u ligama, klubove koji nastupaju na turnirima, te klubove, udruge i društva čije se članstvo rekreativno bavi sportom. Najviše, 128 igrača raznih uzrasta, ima Nogometni klub Nehaj, slijedi muški rukomet s 90 djece i seniora, a treći po brojnosti je ženski rukomet s 85 igračica.
“Želim naglasiti da se rad pojedinog kluba ne može sagledati samo kroz plasman, nego treba uzeti u obzir i rad s mladima, a u sport nastojimo privući što veći broj mladih. Unatoč smanjenom broju djece u vrtiću te osnovnoj i srednjoj školi, broj tjelesno aktivne djece je povećan u odnosu na lani. Prema podacima Zajednice sportova Grada Senja oko 80 posto djece iz osnovne škole bavi se sportskim aktivnostima. U dječjem vrtiću oko 50 posto
djece je tjelesno aktivno i uključeno u neku sportsku aktivnost u gradu, a u srednjoj školi postotak uključenih u sport je oko 40 posto. S ovakvim podacima, a u uvjetima u kojima klubovi djeluju možemo biti zadovoljni. Nastavit ćemo raditi na još boljim rezultatima oko uključivanja mladih u sport“, kaže Nekić dodajući kako je prošla godina u senjskim klubovima bila turbulentna i u sportskom i u financijskom smislu.
Veliki problem su nedostatna financijska sredstva. Transferi grada iz gradskog proračuna, koji su prošle godine iznosili 1,1 milijun kuna, jedini su prihod Zajednice. Preko 90 posto tog iznosa usmjeravalo se klubovima, a dio se koristi za vraćanje kredita koje su neki klubovi bili primorani podignuti. Radi nedostatnosti tih sredstava klubovi se posljednjih nekoliko godina susreću sa situacijama blokade računa, plaćanja kazni matičnim savezima zbog dugova, a i prijevoznici traže avansno plaćanje. Članovi klubova i Zajednice jako se trude manjak prihoda nadomjestiti sredstvima sponzora i donatora, no rezultati su slabi. Sponzora je sve manje, a iznosi koje klubovi dobiju od njih sve skromniji. Zato je i Zajednica sportova koristila mogućnost kreditnog zaduženja, no kredit treba vratiti što dodatno smanjuje sredstva koja se doznačuju klubovima.
“Unatoč tim teškoćama Skupština i Upravni odbor Zajednice sportova nastoje unaprijediti rad u sportu kao dio našeg kulturnog naslijeđa te omasoviti rad s mladima i poticati sportska događanja na području Grada Senja“, zaključio je predsjednik Nekić.

error: Content is protected !!