Šetalište Vladimira Nazora zatvara se za promet

Dio ulice zatvara se u ponedjeljak i utorak

CRIKVENICA Šetalište Vladimira Nazora, između spoja s Ulicom Antuna Barca i spoja sa Zagrebačkom ulicom, zatvara se za prometu ponedjeljak i utorak. Ulica se dva dna zatvara za promet zbog spajanju kolektora sanitarne kanalizacije. Šetalište Vladimira Nazora zatvorit će se za promet od 7 do 17 sati, obavijest je Grada Crikvenice.