FOTO/VIDEO Stotinu sudionika Skautskog planinarskog križnog puta hodalo 12 kilometara od Crikvenice do Drivenika

Katoličkim skautima pridružili su se župljani iz Crikvenice, Drivenika, Grižana, Triblja, Kraljevice, Fužina i Liča

CRIKVENICA/DRIVENIK Stotinjak sudionika Skautskog planinarskog križnog puta prehodalo je 12 kilometara od Crikvenice do Drivenika. Križni put organizirali su Riječka nadbiskupija i Zdrug katoličkih skauta Hrvatske. Krenulo se od crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije u Crikvenici. Prva postaja bio je mural u čast žrtve Vukovara kod Mosta hrvatskih branitelja u Crikvenici. Povorka je po predivnom zimskom vremenu krenula dalje šetnicom uz Dubračinu. U Triblju je kolona zastala radi okrijepe. Put križa se nastavio preko Rudenica i Koknja i šumom do Driveničke kalvarije gdje je predviđena zadnja postaja. Križni put je završio lavljem svete mise u župnoj crkvi Sv. Dujma u Driveniku. U dugoj koloni našlo se četrdesetak katoličkih skauta, župljani iz Crikvenice, Drivenika, Grižana, Triblja, Kraljevice, Fužina i Liča.

Lani je održan prvi križni put od Crikvenice do Drivenika. Hodalo se preko Kavranove stene. No, zbog epidemije, na križni put je krenulo teko nekoliko skauta. Organizatori žele Skautski planinarski križni put od Crikvenice do Drivenika pretvoriti u tradiciju.