ERSTE AD

Traže se kandidati za nagradu za životno djelo, za godišnje nagrade i počasni građanin

Prijedlozi se mogu poslati do 26. svibnja

BAKAR Objavljen je natječaj za prikupljanje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Bakra za 2020 godinu koji potpisuje gradonačelnik Bakra Tomislav Klarić. Grad Bakar dodjeljuje javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled Grada, a pogotovo za naročite uspjehe u unapređenju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređenja čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva… Priznanja su podijeljena u tri kategorije: počasni građanin, nagrada za životno djelo i nagrada Grada.

Počasnim građaninom može se proglasiti hrvatski ili strani građanin koji je svojim radom, znanstvenim, političkim ili vjerskim djelovanjem značajno pridonio napretku i ugledu Grada Bakra, ostvarenju i razvoju demokracije u Republici Hrvatskoj ili svijetu, miru u svijetu i napretku čovječanstva. Titula počasnog građanina dodjeljuje se jednoj osobi tijekom godine.

Gradska nagrada za životno djelo je javno priznanje koje se dodjeljuje za cjelovito djelo koje je pojedinac ostvario u tijeku svog radnog vijeka i koje u određenom području društvenog života i rada predstavlja izuzetan i osobito vrijedan doprinos razvoju Grada iz područja gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređenja čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih djelatnosti. Nagrada Grada za životno djelo dodjeljuje se fizičkoj osobi s prebivalištem na području Republike Hrvatske. Godišnje se može dodijeliti samo jedna nagrada.

Nagrada grada je javno priznanje koje se može dodijeliti za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značaja u domeni gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređenja čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti fizičkim i pravnim osobama. Nagradu grada mogu dobiti najviše tri fizičke ili pravne osobe godišnje. Ovogodišnja nagrada Grada se dodjeljuje za postignuća ostvarena u 2018. i 2019. godini.
Prijedloge do 26. svibnja može dati najmanje trećina gradskih vijećnika, radna tijela gradskog vijeća, gradonačelnik, mjesni odbori te fizičke i pravne osobe s područja Grada Bakra.

error: Content is protected !!