Treći put Crikvenica konkurira za Istanbulsku nagradu: grad prijatelj okoliša

Crikvenica se natjecala dva puta, jednom je uz turski Izmir i izraelski Tel Aviv ušla u finale. Crikveničani se nadaju trećoj sreći

CRIKVENICA Grad Crikvenica se 2017. i 2019. godine prijavio na prvo i drugo izdanje izbora za grad – prijatelj okoliša, odnosno za Istanbulsku nagradu za grad – prijatelj okoliša. Veliki uspjeh za malu Crikvenicu bio je ulazak među tri finalista.
S obzirom na sve aktivnosti koje Grad Crikvenica poduzima na području zaštite okoliša i na činjenicu da je prepoznat i na svjetskoj razini, ove godine je Grad Crikvenica dobio poziv da ispuni prijavu za treće izdanje. Prijave se zaprimaju do kraja siječnja 2021. godine.
Da podsjetimo, Grad Crikvenica bio je uz turski Izmir i izraelski Tel Aviv jedan od tri mediteranska grada u finalu natjecanja za osvajanje Istanbulske nagrade. Kao grad zdravstvenog turizma koji se počeo razvijati još u 19. stoljeću zahvaljujući blagotvornoj mikroklimi, Grad Crikvenica planski i kontinuirano ulaže u održivi razvoj i zaštitu okoliša, organizira brojne eko-aktivnosti te provodi mjere zaštite okoliša.

Opsežna prijava na natjecanje uključivala je opis mjera za zaštitu okoliša i bioraznolikosti, mora i obalnog područja, smanjenja upotrebe automobila u gradovima, opis sustava prikupljanja i odvoza otpada te sustava vodoopskrbe i odvodnje. Važni kriteriji bili su kvaliteta mora i zraka te mjere energetske učinkovitosti, promocija tradicije i lokalne kulturne baštine. U prijavi je trebalo opisati i na koji način grad potiče žensko poduzetništvo, suradnju s drugim jedinicama lokalne samouprave te međunarodnu suradnju.
Grad Crikvenica provodi brojne eko-akcije, ima učinkovit sustav prikupljanja i odvoza otpada koji je osvojio brojne nagrade, uključuje se u kampanje za zaštitu i smanjenje zagađenja okoliša. Posebno se ponosi programima “Zeleni poduzetnik” i “I ja imam svoje stablo” te “Drvored ljubavi” u sklopu kojih građani mogu po pristupačnoj cijeni “usvojiti” stablo na području Grada Crikvenice i označiti ga pločicom s porukom po želji. Zasađena stabla održava gradska komunalna tvrtka Eko-Murvica. Ove su akcije izuzetno dobro prihvaćene te je na području grada Crikvenice već zasađeno preko 50 stabala.

U tijeku je i povijesni projekt vezan za sustav odvodnje otpadnih voda, a Crikvenica se ističe i kao grad koji se može pohvaliti raznolikošću plaža i njihovom urednošću te se ističe i visokom kvalitetom pitke vode i zraka.
U kontekstu održivog javnog prijevoza istaknuto je da Crikvenica ima sustave kopnenog i morskog javnog prijevoza City Bus i City Boat, a 2007. godine je bila u finalu za osvajanje Europske nagrade za mobilnost. Crikvenica razvija različite vrste turizma, a posebno se to odnosi na brdsko-planinski cikloturizam, održavaju se i uređuju nove šetnice i izletišta. Istaknuta je i energetski učinkovita obnova odgojno-obrazovnih ustanova, hotela i javnih zgrada. OŠ Vladimira Nazora nosi titulu eko-škole i za svoje je zelene aktivnosti s učenicima dobila i Dijamantni certifikat za eko-školu.

U sklopu projekta EKOmunalno redarstvo nabavljeno je 5 električnih bicikala za komunalne redare kako bi se smanjilo korištenje automobila. Na području grada postoje dvije punionice za električne automobile.
Grad Crikvenica proveo je i projekt “Otpad uredi, kune uštedi” koji je obuhvatio niz aktivnosti i programa za sve uzraste te na taj način osvijestio svoje građane o važnosti brige za okoliš. Titulom Zdravog grada i Grada prijatelja djece posebno se ponosi, a to je definitivno i poticaj za osmišljavanje novih aktivnosti za poboljšanje kvalitete života. Osim toga, Grad Crikvenica je nositelj i međunarodnog BFC certifikata za grad povoljne poduzetničke klime.

error: Content is protected !!