TZ Grada Senja poziva na kandidiranje manifestacija

Rok za prijavu manifestacija je 30. rujan

Senj – Turistička zajednica Grada Senja poziva udruge, klubove, pravne i fizičke osobe registrirane na području Grada Senja na kandidiranje manifestacija i/ili projekata za dodjelu potpora u okviru sredstava Plana i programa rada TZ Grada Senja za 2020. godinu. Javnim pozivom nisu obuhvaćene vjerske zajednice ili političke stranke.

Sufinancirat će se projekti koji se održavaju na području Grada Senja, a pravo sudjelovanja imaju pravne i fizičke osobe koje su podmirile sve obveze prema Turističkoj zajednici Grada Senja. Sufinanciranje se ne odnosi na troškove održavanja skupština i sl., naknade za zaposlene i/ili slične honorare. Javni poziv odnosi se na projekte koji započinju i završavaju u 2020. godini ili na dio dugoročnih projekata čije se aktivnosti održavaju u 2020. godini. Projekti se financiraju u maksimalnom iznosu od 50 posto ukupnog proračuna projekta, a odobrena sredstva se ne mogu koristiti za druge namjene. TZ Senja sklopit će ugovor sa svakom udrugom, klubom, pravnom ili fizičkom osobom koji će primiti potporu iz sredstava TZ Senja. Primatelji potpora dužni su podnijeti pisano izvješće nakon završetka projekta, a TZ će nadzirati provođenje izvršavanja projekta i trošenje sredstava.

Rezultati izbora projekata koji će biti financirani u 2020. godini bit će objavljeni na internet stranici http://visitsenj.com/.

Projekti, uz koje treba dostaviti opis aktivnosti i dokaz o pravnom statusu nositelja projekta, prijavljuju se isključivo na propisanom obrascu koji se može preuzeti http://visitsenj.com/ ili u Uredu TZG Senja, Stara cesta 2, Senj.

Prijave, koje se podnose do 30. rujna 2019. godine, treba dostaviti u zatvorenoj omotnici poštom na adresu: Turistička zajednica Grada Senja, Stara cesta 2, 53270 Senj ili osobno na istu adresu s naznakom: Ne otvarati – Prijava za financiranje projekata u 2020. godini“.

Sve informacije zainteresirani mogu dobiti na broj telefona turističke zajednice 053/881-068 radnim danom.

error: Content is protected !!