U Bakar turiste privlači sol

Tečaj za interpretacijske vodiče otkriva nove atrakcije u gradu baštine. Jedna od njih je sol koja je u doba procvata Bakra bila važna kao što je danas nafta

BAKAR Deseti tečaj za certifirane interpretacijske vodiče organiziran je u Bakru, gdje je održan i prvi takav tečaj u Hrvatskoj. Nitko nije očekivao da će premijerni tečaj, održan u listopadu 2018. godine, probuditi malu lavinu i da će se u dvije godine “rasprodati” svi tečajevi koncentrirani na interpretaciju baštine. Za zahvalu Bakru, tečaj je svoje jubilarno izdanje održao u gradu koji zaista ima što reći kad je u pitanju baština.
U Bakru se okupilo 16 polaznika, od čega osmero s područja Bakra. Iz samog Bakra su direktorica TZ Grada Bakra Sonja Jelušić Marić te veliki poznavatelj Bakra i njegove povijesti profesor Bore Štrbac. Četvero je polaznika s Praputnjaka, dvoje članova udruge Težaki i težakinje z Praputnjaka te dvoje članova udruge Praputnjak – kulturni krajolik. Polaznici su došli iz Crikvenice, Rijeke, Lovrana, Gorskog kotara i Rovinja.
Što su polaznici tečaja otkrili u Bakru? Što bi mogao biti novi motiv dolaska turista. Sol. Naime, što je danas nafta, to je u doba procvata Bakra bila sol. Upravo je trgovina solju jedna od tajni uspona Bakra. Iz tog vremena ostale su kamene posude u starom gradu, mjere za dragocjenu sol.

Jubilarni tečaj je osmi tečaj koji kao trenerica vodi kreatorica uspješnih interpretacijskih šetnji “Secret Zagreb” Iva Silla.
Dubinski upoznajemo Bakar i polaznike učimo vještini prenošenja emocija jer to su vještine koje se mogu naučiti, kaže Silla te se osvrće na tečaj za interpretacijske vodiče koji je prošlo 150 zainteresiranih.
“Prepoznaje se kao oznaka kvalitete, nije za svakog, tečaj je za ljude koji osjećaju baštinu”, ističe trenerica Silla te upozorava na važno pravilo koje moraju poštivati interpretacijski vodiči: Nema izmišljanja. Uvijek polazimo od činjenica.
Među polaznicima je i Natalia Raucher sa Škrljeva, turistički vodič i tumač za ruski i bjeloruski jezik.
“Turistima je zanimljivija priča od povijesnih fakata. Sigurna sam da bi šetnja s Marijom Terezijom po Bakru bila zanimljiva ruskim turistima jer oni vole priču”, kaže Natalia.
“Tečaj nam otkriva da sve može biti fenomen, da od naizgled običnih stvari možeš napraviti atrakciju. Samo treba ponuditi priču, a tečaj upravo uči kako uz smjernice i alate složiti priču zanimljivu turistima. Uz nova znanja, možemo osmišljavati nove ture u Bakru”, smatra direktorica TZ Grada Bakra Sonja Jelušić Marić.

Iva Silla i Sonja Jelušić Marić

Mohorovičić, Damin i Risnjak

Koju priču bi profesor Štrbac ponudio turistima? U samom Bakru posjetiteljima bi otkrio Andriju Mohorovičiću, najvećeg hrvatskog znanstvenika koji je osam godina predavao u bakarskoj školi. Naime, Mohorovičić je cijeli život proveo u Hrvatskoj i u svijetu se prepoznaje kao hrvatski znanstvenik. Druge velike hrvatske znanstvenike svijet ne prepoznaje kao hrvatske jer su većinu života proveli izvan Hrvatske. Bakar bi vrlo zanimljivu priču mogao graditi na prirodoslovcu Narcisu Daminu koji je predavao u Nautičkoj školi u Bakru. Rođeni Senjanin znamenit je po svom proučavanju pauka i zbirkama pauka. Prof. Šrtbac slaže se da je priča o soli adut Bakra. Kad je riječ o kompletnom području Grada Bakra, prof. Štrbac poveo bi goste na Risnjak.