U godinu dana tisuću kreveta više u privatnom smještaju

Crikvenica se suočava s daljnjom apartmanizacijom. Godine 2017. imala je 14.200 kreveta, a lani već 15.200 kreveta, rečeno je u analizi turističke 2018.

CRIKVENICA Na tematskom sastanku članova gradskog vijeća na temu turizma na području Grada Crikvenice jedna od točaka bila je analiza turističke sezone 2018.

Direktorica TZ Grada Crikvenice Marijana Biondić podsjetila je da je Crikvenica ostvarila više od 1,9 milijuna noćenja, što je novi rekord koji crikveničku rivijeru svrstava među top 10 u Hrvatskoj. U srpnju i kolovozu je zabilježen pad od jedan posto, što nije zabrinjavajuće obzirom da je 2017. godina bila izvanredna. No, pred i posezona su donijeli pluseve. Privatni smještaj drži udjel od 53 posto, a hotelski 22 posto u ukupnom broju crikveničkih noćenja. Crikvenica je ostvarila gotovo milijun noćenja, Selce 560 tisuća, Dramalj 276 i Jadranovo 107 tisuća noćenja.

Što se može ocijeniti pozitivnim? Kontinuirano povećanje prometa u pred i posezoni, no radi se još uvijek o malim koracima. Povećano je ulaganje u kvalitetu hotelskog i privatnog smještaja, smanjene su gužve uzrokovane jednodnevnim izletima, evidentiran je veći broj ugostiteljskih objekata koji rade cijele godine.

Negativnim se ocjenjuje daljnja apartmanizacija. Kasnije je iznijeto da je Crikvenica 2017. godine imala 14.200 kreveta, a godinu kasnije stigla je do tisuću kreveta više. Minus je  manjak radne snage, izražena sezonalnost bez obzira na pozitivne trendove i nedovoljno aktivnih turističkih agencija. Crikvenica ima velik broj agencija, ali sve se bave posredovanjem u privatnom smještajem, mjenjačnicama i konfekcijskim izletima. Evidentan je manjak parkirališta. Nekoncensioniranje gradskog kupališta smanjilo je kvalitetu ponude. Imamo više od 200 manifestacija, no nemamo jaku imidž manifestaciju koja bi bila motiv dolaska, iznijela je direktorica TZ Grada Crikvenice Marijana Biondić.

Vijećnik Žarko Stilin (HNS) smatra da je trebalo sazvati tematsku sjednicu gradskog vijeća, a ne sastanak. Stilin traži da se u roku od 15 dana sazove tematska sjednica, a ako je ne sazove predsjednik gradskog vijeća, sazvat će Ministarstvo uprave. Ako Velika Gorica može sazvati tematsku sjednicu o asfaltnoj pazi, a Zadar o košarkaškom klubu, može Crikvenica i o turizmu. Sa Stilinom se složila i nezavisna vijećnica Sonja Polonijo i poručila da je očito tema nezgodna i neugodna, ako se o njoj ne želi razgovarati.

Vijećnika Maria Kružića (SDP) je zanimalo zašto su u godinu i pol održane samo dvije sjednice odbora za destinacijski menadžment. Direktorica Biondić je rekla da se radi o odličnoj inicijativi, ali da odbor treba biti aktivniji. Strategija turizma stavlja u fokus destinacijski menadžment i sigurno će odbor biti aktivniji.

Kružić je pitao koliko se uložilo u maškare i koliko su donijele noćenja i prometa ugostiteljima. Direktorica Biondić je rekla da se u maškare ulaže 350 – 400 tisuća kuna te da su maškare, advent i Valentinovo potencijal, ali je izostalo otvaranje hotela, bez obzira na razgovore s hotelijerima. U tijeku su dogovori da se hoteli uključe sljedeće godine.