U infrastrukturu Poslovne zone Zapad uloženo 9,4 milijuna kuna

Za projekt u Novom Vinodolskom stiglo je 6,6 milijuna europskih kuna. Opremljena zona postaje atraktivnija poduzetnicima

NOVI VINODOLSKI Okončani su ambiciozni radovi u Poslovnoj zoni Zapad u Novom Vinodolskom. Izgrađena je nova vodoopskrbna mreža, novi sustav odvodnje, postavljena elektroničko-komunikacijska infrastruktura i javna rasvjeta, a na kraju je uređena prometnica kroz Poslovnu zonu Zapad. Radi se o projektu “Razvoj poboljšanje kvalitete i dostupnosti infrastrukture u Poslovnoj zoni Zapad”. Vrijednost dosad izvedenih radova iznosi gotovo 9,4 milijuna kuna. No, posla još ima. U tijeku su završne aktivnosti projekta, priprema dokumentacije za tehnički pregled, ishođenje uporabne dozvole, izrada web stranice Poslovne zone Zapad i informativne brošure kojima je svrha promocija projekta i usluga u zoni te razvojnih mogućnosti.

Zona po završetku radova

Devastirana prometnica i neadekvatna vodno-komunalna infrastruktura nisu više prepreke za širenje djelatnosti i nadogradnju poslovnih prostora poduzetnika u zoni. Očekuje se da će poboljšanje kvalitete i dostupnosti infrastrukture omogućiti aktivaciju neaktivnih parcela u poslovnoj zoni, nove investicije, povećanje broja poduzetnika, a time i povećanje broja novih radnih mjesta“, ističe gradonačelnik Novog Vinodolskog Velimir Piškulić

Projekt je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj, temeljem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava ukupna vrijednost projekta određena je na gotovo 13,2 milijuna kuna, a dodijeljena bespovratna sredstava iznose 6,6 milijuna kuna.

Ulaganje u infrastrukturu sigurno će pridonijeti povećanju interesa za neaktivne parcele unutar zone te privlačenju novih poduzeća u novljansku zonu na atraktivnoj poziciji. Time se očekuju i nova zapošljavanja. Poslovna zona Zapad je prema tipu aktivnosti uslužno-mješovita zona. Trenutno u zoni posluje 14 privrednih subjekata.

PZ Zapad u jeku radova

error: Content is protected !!