U OKU KAMERE Za Dan narcisa skupljala se sredstva za aparat

Senjska liga akciju organizira već 16. put i svake godine interes je sve veći“ rekla je članica Aktiva lige dr. Vinka Tomljanović, donedavna dugogodišnja predsjednica Senjske lige

SENJ I ove godine je Senjska liga protiv raka organizirala akciju „Dan narcisa“. Akcijom na gradskoj tržnici obilježava se prevencija karcinoma dojke te na taj način senjska liga sudjeluje u sakupljanju financijskih sredstava za nabavu aparata za intraoperativno zračenje oboljelih.

„Odaziv građanki i građana bio je odličan, već u prvom satu trajanja, uz darovani narcis, podijeljeno je oko dvjesto letaka i brošura promidžbenog materijala o prevenciji i važnosti odaziva na preventivne preglede, kako žena, tako i muškaraca, koji također mogu oboljeti od te vrste zloćudne bolesti. Senjska liga akciju organizira već 16. put i svake godine interes je sve veći“ rekla je članica Aktiva lige dr. Vinka Tomljanović, donedavna dugogodišnja predsjednica Senjske lige.

Naglasila je kako liga ne prodaje narcice, već posjetitelji štanda dobrovoljno daju priloge i na taj način pomažu važne projekte i pružaju pomoć oboljelima pohvalivši spremnost Senjana na pomoć.

Na štandu su se zainteresirani mogli pribilježiti i za preglede na melanom kože, koje liga također uspješno organizira već dugi niz godina.

error: Content is protected !!