U sanaciju Duplje ulaže se 9,7 milijuna kuna

U Novom je održana konferencija “Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada Duplja” kako bi se javnost upoznala s projektom

NOVI VINODOLSKI Početna konferencija za projekt “Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada Duplja” s ciljem informiranja javnosti o projektu održala se u Novom Vinodolskom.
Ukupna vrijednost projekta procjenjuje se na 9,7 milijuna kuna, pri čemu ukupni prihvatljivi troškovi iznose 8,5 milijuna kuna. Iz Kohezijskog fonda Europske unije osigurano je 7,2 milijuna kuna odnosno 85 posto od ukupno prihvatljivih troškova. Grad Novi Vinodolski je u srpnju potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava zajedno s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a financirane aktivnosti koje se provode u okviru ovog projekta su: sanacija i zatvaranje odlagališta, stručni nadzor, koordinator zaštite na radu, tehnička pomoć i aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta.

Otpad se na Duplji odlagao od 1969. godine, a sanacija odlagališta udaljenog sedam kilometara od Novog započela je 2005. godine. Izgradnjom pretovarne stanice 2017. godine, otpad se prestao odlagati na odlagalištu te se odvozi na Marišćinu. Projektom će se konačno zatvoriti i rekultivirati dvije odlagališne ploha. Sanacija obuhvaća preoblikovanje odloženog otpada, izvedbu završnog prekrivnog sustava sa pasivnim sustavom otplinjavanja, izgradnju sustava za prikupljanja i odvodnju oborinskih voda, izgradnju hidrantske mreže za gašenje požara te čišćenje terena po rubu odlagališta s krajobraznim uređenjem odlagališta.
Izvođač radova je G.T. Trade iz Splita, a sanacija će potrajati sedam mjeseci. U projektu sudjeluju i firme: Karloline-KLING iz Rijeke za uslugu stručnog nadzora, Proatest iz Zagreba za uslugu koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova, Mundomelius iz Zagreba za uslugu tehničke pomoći te Puppis iz Rijeke za uslugu promidžbe i vidljivosti projekta.
Na konferenciji su bili nazočni gradonačelnik Novog Vinodolskog Velimir Piškulić, zamjenik gradonačelnika Tomislav Cvitković, pročelnik UO za komunalni sustav i prostorno planiranje Domagoj Kalanj, viša stručna suradnica za prostorno uređenje i graditeljstvo Darka Macan, pročelnik UO za financije i javnu nabavu Zoran Tomić, pomoćnica pročelnika UO za financije i javnu nabavu Sandra Ristić te predstavnik izvođača radova tvrtke G.T. Trade Dejan Mračkovski.