U Senju 295 nezaposlenih

Broj nezaposlenih u posljednjih godinu dana na istoj je razini

SENJ Prema podacima Zavoda za zapošljavanje Gospić u studenom 2020. godine broj nezaposlenih osoba prijavljenih na Zavod porastao je za 4,2 posto u Senju u odnosu na listopad. Razlog tome je i aktualna pandemija koronavirusom koja je dijelom uzrok otkaza. Broj nezaposlenih u studenome u odnosu na studeni prošle godine u porastu je za 0,7 posto. Nezaposleni s područja Grada Senja u studenom su činili 14 posto nezaposlenih Ličko-senjske županije.

Na Zavodu za zapošljavanje u Senju je krajem ovogodišnjeg studenoga bilo 295 nezaposlenih osoba s udjelom od 174 žene. U tome broju pet je osoba bez škole, a 64 sa završenom osnovnom školom. S trogodišnjom srednjom školom ili kvalifikacijom ih je 88, dok četverogodišnju srednju školu ima 89 osoba. Među nezaposlenima gimnazijsko obrazovanje ima 16 osoba, višu školu 22 osobe, a fakultetsko obrazovanje njih 11. Status branitelja ima 21 osoba. U studenom su 63 osobe primile novčanu naknadu koja je prosječno iznosila 2.507 kuna.