Ucrtavaju se granice cesta u Crikvenici, Dramlju i Jadranovu

Grad Crikvenica obilježava granice zemljišta na kojem su izgrađene ceste

CRIKVENICA Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Crikvenice objavio je javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u katastarskim općinama Crikvenica, Dramalj i Jadranovo. Grad Crikvenica obilježava granice zemljišta na kojem su izgrađene ceste uz pomoć ovlaštenog inženjera geodezije, koji se brine da lomne točke granica ceste budu ispravno stabilizirane i obilježene. Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja predmetnih nerazvrstanih cesta izradit će ovlašteni inženjer geodezije Milenko Kundid (Geodata projekt d.o.o. iz Zagreba). Nositelji prava na zemljištu mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja predmetnih nerazvrstanih cesta te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja 29. listopada od 10 do 15 sati, u prostorijama gradske uprave. U “prijevodu”, građani mogu provjeriti je li slučajno zemljište u njihovu vlasništvu potpalo pod cestu.

Katastarska općina Crikvenica
Ivana Pahlića (NC-C1086, NC-C1087),
Matkovići (NC-1085)
Ante Starčevića (NC-C1105, NC-C1106)
Basaričekova (NC-C1280),
Šetalište Vladimira Nazora (NC-C1247, NC-C1257)
Zagrebačka (NC-C1258)
Miroslava Krleže (NC-C1017, NC-C1027, NC-C1029, NC-C1033, NC-C1269, NC-C1270)
Zidarska (NC-C1250, NC-C1251)
Vatroslava Lisinskog (NC-C1252)
Zoričići (NC-C1262)
Kalac (NC-C1215)
Dr. Antuna Barca (NC-C1243, NC-C1244, NC-C1245)
Hrusta (NC-C1210)
Nikole Cara Črnog (NC-C1242)
Pavlinska (NC-C1217)
Primorska (NC-C1158)
Julija Klovića (NC-C1016)
Gromačine (NC-C1104, NC-C1264, NC-C3040)
Turistički put (NC-C1248)
Židine (NC-C1176, NC-C1171, NC-C1172 )
dio ulice Zidarska – Kalac (NC-C2056)
Kotorska ulica, od stanice za tehnički pregled do kraja prema kamenolomu (NC-C1144)
Podšupera (NCC1197, NC-C1198, NC-C1199)
Lunkovo (NC-C1200, NC-C2052, NC-C2053, NC-C3159)
Drenin (NC-C2051, NC-C2054)
Put Sopaljske (NCC1114)
Put Dolcu (NC-C2018, NC-C2019, NC-C2020, NC-C2021)
Put Dolcu prema Marušićevom zajmu (NC-C3075, NC-C3077, NC-C1179)
Goranska (NC-C2017)
Dvorska (NC-C1226, NC-C1229, NC-C1230)

Katastarska općina Dramalj
Dramalj (NC-D1095, NC-D1096, NC-D1097, NC-D1098, NC-D1099)
Josipa Košuljandića Tome (NC-D1124)
Lokvica (NC-D1040)
Cari (NC-D1119, NC-D1120)
Blažići (NC-D1115, NC-D1116, NC-D1117)
Bože Domijana (NC-D1085, NC-D1086, NC-D1087, NC-D1088, NC-D1089)

Katastarska općina Jadranovo
Klanfari (NC-D1011)
Dirakovica (NC-D1008)
Matići (NC-J1034)
Popovići (NC-J1031, NC-J1032)
Smokovo (NCJ1108, NC-J1109, NC-J1110, NC-J1111, NC-J1112)
Vicići (NC-J1102, NCJ1103, NC-C2021)
Šepci (NC-J1104, NC-J1105, NC-J1106, NC-J1107)
Budići (NC-1-J1101)
Branimira Grbčića Ice, (NC-J1096)
Vidikovac (NC-J2003, NC-J2004, NC-J3036, NC-J1096)
Matetići (NC-J1099)