Upis djece u vrtić isključivo elektronski

Djeca se upisuju putem web aplikacije e-Upisi koja je dio e-usluga portala eGrađani

CRIKVENICA Zahtjev za upis djeteta u vrtić za pedagošku godinu 2022/23. roditelji predaju iz svog naslonjača, bez potrebe prikupljanja dokumentacije i dolaska u vrtić. Naime, upisi će se provoditi isključivo elektronski, putem web aplikacije e-Upisi koja je dio e-usluga portala eGrađani. Prednost e-upisa je da se dokumenti potrebni za upise automatski povlače iz sustava e-Građani i time se rasterećuje roditelje fizičke dostave dokumenata.

Za korištenje web aplikacije potrebna je važeća vjerodajnica najmanje sigurnosne razine 2 za pristupanje sustavu e-Građani Zahtjev za upis djece u vrtić u pedagošku 2022/23. godinu se podnosi u redovitom upisnom roku od 12. do 20. svibnja putem web aplikacije e-Upisi – https://e-upisi.hr. Prije podnošenja zahtjeva za upis djeteta potrebno je obavezno pročitati sve upute koja su dostupne web stranici https://radost-crikvenica.hr/upisi-u-vrtic/. Upisni rokovi su zadani i ne mogu se mijenjati, predaja zahtjeva nakon isteka upisnog roka redovitih upisa neće biti moguća.

Za sve one koji nemaju uvjete za pristup e-prijavi tehnička podrška bit će pružena u centralnom objektu Dječjeg vrtića Radost, Šetalište Vladimira Nazora 2a. Za korištenje tehničke podrške u periodu upisa, obvezna je prethodna najava na broj telefona 051/241-799 od 9 do 12 sati ili na e-mail: vrtic@radost-crikvenica.hr

U periodu od 22. svibnja do 5. lipnja predviđena je obrada i evaluacija zahtjeva te će 6. lipnja biti objavljeni rezultati upisa. Predaja zahtjeva za upis izvan redovitog roka će biti moguća jednom mjesečno, u terminima kada pristup usluzi e-upisi bude omogućen unutar sustava.