Vedran Kružić (RRA PGŽ): Poduzetnicima Jadranske Hrvatske za ulaganje u podizanje konkurentnosti biti će na raspolaganju 140 milijuna €

– Glavnina indikativne alokacije u okviru procesa Industrijske tranzicije, više od 75 % ili 105 milijuna € , biti će usmjerena na jačanje prioritetnih niša u okviru regionalnih lanaca vrijednosti s naglaskom na uspostavu strateških partnerstava za inovacije formiranjem poduzetničkih konzorcija u suradnji sa znanstveno-istraživačkom zajednicom, zaključuje Vedran Kružić, ravnatelje Regionalne razvojne agencije PGŽ.

Rijeka – Plan za industrijsku tranziciju Jadranske Hrvatske zajednička je inicijativa Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i sedam županija Jadranske Hrvatske. Planom industrijske tranzicije pružit će se podrška jačanju konkurentnosti Jadranske Hrvatske kroz izradu strateškog i provedbenog okvira za korištenje fondova Europske unije u razdoblju 2021. – 2027. u okviru Integriranog teritorijalnog programa. Koordinator Plana industrijske tranzicije za Primorsko-goransku županiju je Regionalna razvojna agencija PGŽ, ističe njezin ravnatelj Vedran Kružić.

— NUTS 2 regija Jadranska Hrvatska značajno zaostaje po ulaganjima u istraživanje i razvoj što se izravno reflektira na konkurentnost ove regije. Kroz instrument Industrijske tranzicije posebni naglasak stavljen je na prioritetne sektore i nove niše budućeg razvoja Jadranske Hrvatske, sukladno komparativnim prednostima i teritorijalnom kapitalu navedene regije uzimajući u obzir ključne globalne razvojne trendove koji označavaju znatan potencijal za daljnji rast i razvoj, ističe Kružić.

Plan za industrijsku tranziciju sadržava prioritetne niše i smjerove promjena, plan transformacije koji uključuje skupinu konkretnih politika donesenih s ciljem jačanja konkurentnosti Jadranske Hrvatske.

— Donošenjem Plana omogućit će se jačanje regionalne konkurentnosti te započeti rješavati konkretne razvoje izazove u prioritetnim sektorima regionalnog gospodarstva. Započeti će se proces umrežavanja ključnih dionika kroz uspostavu regionalnih lanaca vrijednosti što bi trebalo rezultirati razvojem gospodarstva i stvaranjem kvalitetnih radnih mjesta te unapređenja poslovnog okruženja. Navedene aktivnosti ključne su za brz i učinkovit početak korištenja sredstava iz EU fondova koja su predviđena za županije Jadranske Hrvatske u sklopu Integriranog teritorijalnog programa, pojašnjava Kružić, dodajući da je indikativna alokacija za navedene vrijednosti veća od 140 milijuna € te je namijenjena inovacijskim klasterima te poglavito konzorcijima poduzetnika s područja Jadranske Hrvatske i njihovim partnerima na razvojnim projektima.

Sukladno smjernicama Europske komisije za industrijsku tranziciju, a nastavno na utvrđene potrebe gospodarstva, definirani su smjerovi promjena, kao i provedbeni mehanizmi koji će se financirati u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. i pružiti osnovu za industrijsku tranziciju.

Smjerovi promjena

Širenje i difuzija inovacija kroz poticanje strateških partnerstva za inovacije i razvoj inovacijskih klastera u prioritetnim nišama

Promicanje poduzetništva i ulaganja privatnog sektora kroz jačanje regionalnog eko sustava i poticanje rasta i razvoja inovativnih startup-ova i MSP-ova u prioritetnim nišama

Priprema za poslove u budućnosti kroz razvoj pametnih vještina za industrijsku tranziciju prema nišama veće dodane vrijednosti

Podržavanje prijelaza na nisko-ugljično i kružno gospodarstvo kroz digitalnu i zelenu tranziciju (horizontalna tema).

Provedbeni mehanizmi

Horizontalni transformacijski projekt za jačanje regionalnog eko sustava

Javni pozivi za poduzetnike u okviru strateških lanaca vrijednosti u cilju podrške:

strateškim partnerstvima za inovacije (konzorciji od minimalno tri poduzetnika)

rastu i razvoju inovativnih start-up tvrtki te malih i srednjih poduzeća

inovacijskim klasterima

razvoju pametnih vještina za industrijsku tranziciju.

— Glavnina indikativne alokacije u okviru procesa Industrijske tranzicije, više od 75 % ili 105 milijuna € , biti će usmjerena na jačanje prioritetnih niša u okviru regionalnih lanaca vrijednosti s naglaskom na uspostavu strateških partnerstava za inovacije formiranjem poduzetničkih konzorcija u suradnji sa znanstveno-istraživačkom zajednicom, zaključuje Vedran Kružić, ravnatelje Regionalne razvojne agencije PGŽ.

Više informacija o Planu industrijske tranzicije pronađite na portalu Regionalne razvojne agencije PGŽ  te na Regionalnoj inovacijskoj platformi .