Velika radna akcija u Crikvenici, Dramlju, Jadranovu i Selcu

Akcija se organizira povodom Dana planete Zemlje u subotu

CRIKVENICA Povodom Dana planete Zemlje, u subotu Grad Crikvenica u suradnji s TZ Grada Crikvenice te udrugama (BK Sv. Jelena Dramalj, ŠRD Lovrata, ŠRD Tunera, PŠRD Arbun, ŠRK Oslić, Klub podvodnih aktivnosti Crikvenica, Udruga umirovljenika Sunce) i mjesnim odborima Jadranovo, Crikvenica Centar i Crikvenica Istok) organiziraju akciju čišćenja okoliša.

U Crikvenici će se čistiti šetnica uz Dubračinu, izletište i roštiljalište u Kotorskoj ulici, Ljubavna cestica, Glavna plaža, ušće Dubračine te saditi u Lučici. U Selcu je organizirano čišćenje lokacija Jesenova i Povilac, u Dramlju uvale Pazdehova. Na području Jadranova akcija će obuhvatiti zapadni ulaz u Jadranovo i to uređenje kružnog toka (ulica Kloštar), zelenog trokuta kod groblja, zelenu površinu kod raskršća u Havišću (ulaz u Ulicu XIII. Primorsko – goranske divizije), a šišat će se živica i čistiti Male skala. Okupljanje na spomenutim lokacijama je u 8 sati, za sve sudionike je osiguran potreban alat kao i okrijepa (piće i ručak).

Kontakt osoba za prijavu i detalje: Anamaria Murn Pavlić, 455-444, e-mail: anamaria.murn@crikvenica.hr