Video bakljade u Crikvenici, u čast Vukovaru, na Tuneri vidjelo 20 tisuća ljudi

Drugi video, otkrivanje spomenika Vukovaru, vidjelo je 8 tisuća ljudi

CRIKVENICA Video bakljade na vijaduktu Dubračina u Crikvenici, u čast Vukovaru, na Facebook stranici našeg portala vidjelo je 20 tisuća ljudi. Video se gledao u Crikvenici, Hrvatskom primorju, Vukovaru, širom Hrvatske, u BiH, Austriji, Njemačkoj… Čak 268 puta je video podijeljen.

Drugi video posvećen Vukovaru, otkrivanje spomenika u Vukovarskoj ulici u Crikvenici, vidjelo je osam tisuća ljudi. Vukovar živi u srcima sviju nas.

Video s otkrivanja spomenika Vukovaru

error: Content is protected !!