VIDEO Eko akcija u Jadranovu: Grabrovu očistili od guma, boca, cerada, akumulatora…

Eko akciju je organiziralo Društvo sportske rekreacije Jadranovo

JADRANOVO Ronioci, ribari i volonteri uklanjali su otpad iz podmorja plaže Grabrova u Jadranovu u sklopu projekta “More bez otpada”. Tridesetak sudionika sudjelovalo je u akciji koju je organiziralo Društvo sportske rekreacije Jadranovo, uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te partnerstvo Grada Crikvenice i Športsko ribolovnog društva Tunera Jadranovo. Na ruku volonterima pod morem i iznad mora išlo je predivno vrijeme. Divan dan nakon tjedna u kojem je Jadranovo živjelo pod udarima bure i mećave. Ronioci su izmjerili deset stupnjeva u moru u Grabrovoj.

U podmorju klasičan “repertoar”. Gume, plastika, boce, žice, cerade, akumulator, naočale… Očišćeni otpad volonteri su popisali, sortirali i odložili na ekološki prihvatljiv način. Uz prikupljanje otpada, cilj projekta je i podignuti svijest građana i gostiju grada Crikvenice o problemu zagađenja mora, potrebi za zaštitom okoliša i podmorja te odgovornom odlaganju otpada. Plan je kroz današnju i sljedeće akcije, u travnju i lipnju, očistiti osam tisuća kvadrata podmorja u Jadranovu.