Vinodolska općina raspisala natječaj za učeničke i studentske stipendije

Stipendija za učenike iznosi 500 kuna, a studente 800 kuna mjesečno

BRIBIR Vinodolska općina raspisala je natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2021/22. Stipendija za učenike iznosi 500 kuna, a studente 800 kuna mjesečno. Dodjeljuju se dvije učeničke stipendije dok broj studentskih nije definiran. Stipendije se isplaćuju učenicima u razdoblju od deset mjeseci, a studentima devet mjeseci.
Prijave na natječaj za dodjelu stipendija na odgovarajućem obrascu sa svom traženom dokumentacijom, dostavljaju se u pisarnicu Vinodolske općine ili putem pošte preporučenom pošiljkom na adresu: Vinodolska općina, Bribir 34, 51253 Bribir, s naznakom „Natječaj za dodjelu učeničkih/studentskih stipendija“. Rok za prijave je 15. listopad.

Pravo prijave imaju redovni učenici prvog razreda srednjih škola u Republici Hrvatskoj i redovni studenti koji ispunjavaju sljedeće uvjete

  • da su državljani Republike Hrvatske
  • da imaju prebivalište na području Vinodolske općine, i to najmanje godinu u trenutku prijave
  • da je redoviti učenik prvog razreda srednje škole koji je postigao opći uspjeh u osmogodišnjem školovanju prosječno od najmanje 4,5
  • da je student prve godine studija koji ima prosjek srednjoškolskog obrazovanja od najmanje 3,5
  • da je student koji upisuje višu godinu studija i ima prosjek ocjena prethodne akademske godine tog studija od najmanje 3,5 i uz uvjet da je u prethodnoj akademskoj godini ostvario najmanje 50 ECTS bodova
  • da redovni student nije stariji od 25 godina

Pravo na stipendiju nemaju učenici odnosno studenti ako u okviru istog stupnja obrazovanja imaju stipendiju, potporu ili drugi sličan oblik pomoći od istog ili drugog isplatitelja.

error: Content is protected !!