Vrtići žele pomoći u obnovi dječjeg vrtića Petrinjčica u Petrinji

Na akciju pozivaju vrtići Cvrčak i mrav Tribalj, Fijolica Novi Vinodolski i Radost Crikvenica

TRIBALJ Sva tri dječja vrtića na crikveničko-vinodolskom području, Cvrčak i mrav Tribalj, Fijolica Novi Vinodolski i Radost Crikvenica, pozivaju na uključivanje u akciju “Vrtići za vrtiće”. Akcija se pokreće u skladu s odlukom aktiva ravnatelja dječjih vrtića Primorsko-goranske županije.

Vrtići su odlučili pružiti prijeko potrebnu pomoć Dječjem vrtiću Petrinjčica iz Petrinje, čija je zgrada teško oštećena u potresu. U dogovoru s ravnateljicom vrtića Petrinjčica Natašom Vidović, akcija prikupljanja materijalne i financijske pomoći provodit će se u dva dijela kako bi se mališanima i djelatnicima osigurao što brži i sigurniji povratak u vesele i bezbrižne vrtićke dane.

Kako bi se velike materijalne štete što prije sanirale, za Grad Petrinju otvoren je transakcijski račun u Hrvatskoj poštanskoj banci. I najmanja pomoć je dobrodošla, svi koji mogu i žele, donaciju mogu u kunama i eurima uplatiti na broj računa:

Grad Petrinja
Ivana Gundulića 2
44250 Petrinja
IBAN: HR2823900011500198069 – Grad Petrinja (s naznakom: za dječji vrtić) – DONACIJE u valutama HRK i EUR
SWIFT: HPBZHR2X

Druga faza akcije biti će prikupljanje igračaka, didaktike i drugog potrebnog materijala za vrtić o čemu će vrtići iz Triblja, Novog i Crikvenice odaslati obavijest na vrijeme.