Aglomeracija: radovi u Novom od Lidla prema novom rotoru, u Crikvenici od kolodvora prema tržnici

U Crikvenici će se u jednom trenutku zatvoriti Kotorska, u Novom će se raditi u Povilama i Grabrovoj

NOVI VINODOLSKI/CRIKVENICA Radovi na Projektu Aglomeracija Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce imali su stanku u periodu od 27. prosinca 2021. do 7. siječnja 2022. Od rujna do kraja 2021. godine izgradnja novog sustava javne odvodnje i rekonstrukcije postojeće vodovodne mreže, kao i izgradnje novih crpnih stanica, odvijala se na području Novog Vinodolskog u ulicama Ivanjska, Antona Mataije, na Obali Petra Krešimira i Ogulinskoj cesti te na području Grabrova i u Povilama. U Crikvenici se radilo duž Vinodolske ulice, od HEP-a do parkirališta Riviera te ulicama Tončićevo, Basaričekova, Gromačine i Jurišićeva. Na istočnom dijelu grada radovi su se odvijali u Zidarskoj ulici i na Turističkom putu. Također se radilo u Dramlju i to na više lokacija zajedno s Kačjakom. Pojedine prometnice i ulice u potpunosti su bile zatvorene, u nekima se promet odvijao jednim kolničkim trakom. Zbog spomenutih radova uvedena je nova regulacija prometa kroz centar Crikvenice. Također smo bili svjedoci velikom broju postavljenih semafora. Krajem godine na najfrekventnijim prometnicama u Novom Vinodolskom i Crikvenici odrađeno je asfaltiranje.

U 2022. godini nastavljaju se radovi na projektu. Otvorena su nova gradilišta na Jadranskoj magistrali ispod naselja Hrusta te radovi kreću prema Selcu. Promet na navedenoj dionici je reguliran svjetlosnom signalizacijom. Krenulo se i sa radovima u centru Crikvenice, pokraj parkirališta Petak, a nastavit će se kroz autobusni kolodvor sve do zelene tržnice. Za vrijeme izvođenja radova na predmetnoj dionici uvodi se dvosmjerni promet. U jednom trenutku ponovno će doći do preregulacije prometa te će biti zatvorena Kotorska ulica, a promet će se dvosmjerno odvijati kroz Frankopansku i Vinodolsku ulicu. Na istočnom dijelu grada radovi će se izvoditi na kraju Šetališta Vladimira Nazora. Izvođač je najavio skorašnje radove u Selcima u uvali Slana i Ulici maršala Tita, gdje će se s radovima krenuti pokraj Hotela Slaven.

Radovi na Petaku

U Novom Vinodolskom će se krenuti s polaganjem cjevovoda od trgovačkog centra Lidl prema novom kružnom toku, radovi su se nastavili Ogulinskom cestom, gdje se promet regulira svjetlosnom signalizacijom. U Povilama se nastavlja s radovima u Ulici Nikole Butkovića, 19. dalmatinske divizije, Gaj i Milana Butkovića u kojoj se promet također regulira svjetlosnom signalizacijom. U Grabrovoj se radi u ulicama Povilska, Obala dr. Josipa Sokolića i Sopot. U narednom periodu počet će se s pripremama za asfaltiranje na svim dionicama na kojima su postavljene i zatrpane cijevi.