Antikorona mjere: u gradsku upravu samo uz najavu, zatvoreni domovi

Građane se poziva da komuniciraju mailom, telefonom i poštom

BAKAR Radi prevencije širenja koronavirusa Grad Bakar danas je donio nove mjere. Gradska uprava Grada Bakra poziva građane da svu komunikaciju obavljaju putem elektroničke pošte pisarnica@bakar.hr, telefonski na broj 051/455 -710 ili običnom poštom na adresu: Grad Bakar, Primorje 39, 51222 Bakar. Stranke će se do daljnjeg primati isključivo uz najavu. Najavljena stranka će pri dolasku u gradsku upravu dati službeniku osobne podatke.

Od današnjeg dana Grad Bakar otkazuje korištenje svih zatvorenih prostora kojima upravlja. To uključuje sve prostore domova kulture, kao i sve prostore koje temeljem ugovora koriste udruge i organizacije civilnog društva i društvenih djelatnosti.

error: Content is protected !!