Autotrolej reducirao linije za Bakar i Kraljevicu

Na udaru linije 25, 26, 27 i 29 koje povezuju sjedišta dvaju gradova, Škrljevo, Kukuljanovo, Hreljin, Zlobin, Tribalj…

Bakar / Kraljevica – Autotrolej je zbog nedostatka vozača nakon gradskih reducirao i prigradske linije. Na udaru su se našle linije koje povezuju područje gradova Bakar i Kraljevica, a dijelom i Vinodolske općine. Radi se o liniji 25 (Rijeka – Draga – Škrljevo – Kukuljanovo – Podola – Radna Zona 27), liniji 26 (Rijeka – Krasica – Hreljin – Zlobin), liniji 27 Rijeka – Bakar – Hreljin te linijama 29 / 29a (Rijeka – D404 – (Bakar) – Kraljevica – Oštro – Ožlak – Tribalj

Na liniji 29 u jutarnjem frekventnom periodu zadržani su svi dosadašnji polasci. Objedinjeni su polasci linija 27 i 29. Tako dosadašnji polazak linije 29 u 10 sati po novom voznom redu prometuje u 10,30 kroz Bakar. U povratku polazak u 11,50 linije 29 prometuje kroz Bakar. U popodnevnom periodu od 14,20 do 15,30 također su objedinjeni polasci linije 27 i 29 u jedinstveni polazak u 14,40 i 15,20.

Objedinjeni su polasci linija 27 i 29. Tako dosadašnji polazak linije 29 u 10 sati po novom voznom redu prometuje u 10,30 sati kroz Bakar. U povratku polazak u 11,50 linije 29 prometuje kroz Bakar. U popodnevnom periodu od 14,20 do 15,30 sati također su objedinjeni polasci linije 27 i 29 u jedinstveni polazak u 14,40 i 15,20 sati.

Objedinjeni su polasci linije 25 i 26 na način da umjesto dosadašnja dva jutarnja polaska prometuje jedan koji kreće iz Rijeke u 6,30 i prometuje trasom Rijeka –Kukuljanovo -Radna zona – Hreljin. Također su spojena i dva polaska linija 25 i 26 na način da polazak s Hreljina u 6,40 prometuje trasom Hreljin – Kukuljanovo – Radna zona -Rijeka. Na isti način objedinjeni su polasci linije 25 i 26 koji po dosadašnjem voznom redu prometuju u 8,30 i 9,15 sati u jedinstveni polazak u 8,45 sati. Također su objedinjeni polasci linije 25 i linije 26 u 11,30 u jedinstveni polazak u 11,20 sati