Bakarski učenici sudjeluju u projektu PROMEHS

Radi se o projektu koji potiče promociju mentalnog zdravlja u školama, a financiran je od Europske komisije

BAKAR Učenici trećeg razreda OŠ Bakar uključili su se u međunarodni, znanstveno-stručni Erasmus+ KA3 projekt PROMEHS – Promocija mentalnog zdravlja u školama. Projekt financira Europska komisija. PROMEHS kurikul uključuje tri cjeline: promicanje socijalno – emocionalnoga učenja, promicanje otpornosti i sprečavanje socijalnih, emocionalnih i bihevioralnih problema. Učenici su do sada prošli pet aktivnosti i vrlo su aktivno sudjelovali u njima. Naučili su prepoznati složene emocije, prepoznati postojanje višestrukih emocija u pojedinoj situaciji, usvojili su učinkovite strategije za suočavanje s neuspjehom i razočaranjem te naučili da se ne treba povlačiti pred poteškoćama koje se nađu na putu do ostvarivanja željenog cilja.

Cilj projekta je da djeca osnaže svoju psihološku otpornost i socijalno-emotivne kompetencije te da time smanje mogućnosti rizičnih ponašanja. Aktivnosti će se provoditi tijekom prvog polugodišta na satovima razrednog odjela, objašnjava učiteljica Vesna Batistić.

error: Content is protected !!