VIDEO Bribirske kosti svjedoče: i prije 1.000 godina neki preživljavali, a drugi imali sve

Arheološka istraživanja ispred doma u Bribiru upućuju na zanimljive zaključke

BRIBIR Zaštitna arheološka istraživanja u Bribiru, koje je Institut za arheologiju iz Zagreba pokrenuo nakon što su pri uređenju parkirališta ispred doma, nađeni ostatci ljudskih kosti, trajat će još sedam do deset dana, a potom slijedi dugotrajni rad u kancelarijama i laboratoriju koji bi trebao ponuditi više informacija o arheološkom nalazu, najavila je dr. sc. Ana Konestra koja radi u Bribiru u suradnji s vanjskim suradnicima i studentima arheologije te uz nadzor Konzervatorskog odjela u Rijeci.

Radovi ispred doma u Bribiru

Arheološko nalazište obišli su načelnik Vinodolske općine Marijan Karlić i zamjenik načelnika Daniel Grbić. Arheološka istraživanja startala su 19. siječnja. Uz velik interes Bribiraca, radove prati izrazito loše vrijeme odnosno kiša koja je usporavala tempo. Istraživanje financira Vinodolska općina.

Dr. Sc. Ana Konestra

Dr. sc. Ana Konestra je istaknula da je pronađeno puno kostiju djece, što svjedoči o teškim uvjetima života u Srednjem vijeku, kada su harale bolesti, kada nije bilo lijekova i kada je upitna bila količina i kvaliteta hrane. Nađeni su i ljudski ostaci koji svjedoče da je i tada bilo ljudi koji su dobro živjeli. Nakit nađen u Bribiru vrlo je sličan nakitu nađenom u Kninu, Ravnim kotarima i Solinu, što govori o povezanosti Bribira s Dalmacijom. Manji dio tragova upućuje na zaključak da je postajala veza tadašnjeg stanovništva u Bribiru sa Zapadom, Istrom i Slovenijom. U svakom slučaju, zanimljiva priča koja će sigurno otkriti nešto što nismo znali o Bribiru.

Vrijeme nije išlo na ruku arheolozima

Istraživat će se još 7 do 10 dana

 

 

 

 

 

 

error: Content is protected !!