Deratizacija u Senju

Mole se građani da ne premještaju mamce te onemoguće pristup djeci i domaćim životinjama

SENJ Akciju preventivne deratizacije, tj. suzbijanje štakora i miševa, na području Grada Senja provodit će firma Crikvenica – Opatija – Eko d.o.o. Deratizacija starta u utorak (19. svibnja) i trajat će do petka (22. svibnja). Postavit će se mamci na javno-prometnim površinama, u kanalizacijskoj mreži i u zajedničkim prostorima stambenih zgrada. Sve prema prema pravilima struke. Iz tvrtke koja će provoditi akciju upućuju molbu građanima da ne premještaju mamce te onemoguće pristup djeci i domaćim životinjama. U slučaju nepovoljnog vremena, akcija će se odgoditi za prvi sljedeći povoljan dan.