EU projekt Carnivora Dinarica: učenici Bakra, Hreljina i Škrljeva učili o risu, vuku i medvjedu

Radionica je učenicima četvrtih razreda pokušala razbiti predrasude o velikim zvijerima kao opasnim i krvoločnim životinjama koje rade štetu čovjeku

HRELJIN U sklopu provedbe EU projekta Carnivora Dinarica – Program suradnje Interreg Slovenija – Hrvatska V-A 2014.-2020. organizirana je radionica za stanovništvo na području Grada Bakra. Radionica se održala u organizaciji projektnih partnera Primorsko-goranske županije i Nacionalnog parka Risnjak. Ciljna skupina radionice bili su učenici četvrtih razreda OŠ Bakar, Područne škole Škrljevo i OŠ Hreljin. Cilj radionice je bio poboljšati suživot ljudi i velikih zvijeri na tom području. Glavni cilj Projekta je očuvanje populacije velikih zvijeri u sjevernim Dinaridima.

Radionica se sastojala od uvodnog predavanja i terenskog dijela. U uvodnom dijelu su polaznici upoznati s osnovnim elementima projekta Carnivora Dinarica. Terenski dio se sastojao od stručno vođene šetnje u prirodi prema hreljinskoj gradini koju su obilježile tri edukacijske/interaktivne točke. Na svakoj točci se djeci prezentirala jedna velika zvijer i imali su priliku naučiti kako se ponašati u prirodi pri susretu s risom, vukom ili medvjedom. Radionicom su se pokušale razbiti najčešće predrasude o velikim zvijerima kao opasnim i krvoločnim životinjama koje rade štetu čovjeku. Djeci se prezentiralo kako se treba ponašati u prirodi i dočarati im kako su velike zvijeri u odnosu na čovjeka plahe životinje. Predavači na radionici su bili: Tea Trdoslavić (predstavnica projektnog partnera Primorsko-goranske županije), Dina Botta i Stjepan Grevinger (predstavnici projektnog partnera Nacionalnog parka Risnjak i stručnjaci za velike zvijeri) te Jelena Holenko Pirc (turistički vodič iz Agencije Lynx and Fox specijalizirane za ture po prirodi).

Nakon šetnje je uslijedilo živahno druženje uz prigodno osvježenje, evaluacija radionice i razmjena dojmova o našim glavnim akterima: vuku, risu i medvjedu, a mogle su se čuti i razne varijante imitacije vučjeg zavijanja.
Radionica je za sve sudionike bila besplatna, a sufinancirana je iz EU fonda za regionalni razvoj te sredstvima Primorsko-goranske županije i Nacionalnog parka Risnjak.

error: Content is protected !!