Glavna plaža dohranjuje se kvalitetnim materijalom

Dio materijala služi za popunjavanje donjih slojeva koje je pojelo more, a potom se polaže sloj pijeska

CRIKVENICA Grad Crikvenica kontinuirano ulaže znatna financijska sredstva u održavanje pomorskog dobra jer je poznato da su plaže glavni turistički adut. Godišnje u prosjeku gotovo 1,5 milijun kuna.
Najveći dio sredstava utrošit će se na dohranu glavne gradske plaže, najviše oštećene u nevremenima tijekom zime. Materijal kojim se dohranjuje plaža je materijal koji je prije nekoliko godina prilikom produbljivanja ušća Dubračine deponiran u agrozoni kako bi ga se upotrebljavalo za dohranu donjih slojeva. Naime, na pojedinim mjestima je more odnijelo izuzetno puno materijala tako da denivelacija seže i do 80 centimetara. Valja napomenuti da se spomenuti materijal koristi samo za popunjavanje donjih slojeva i prekrivanje grubog kamenja, a na njega dolazi sloj pijeska (mel) koji je inače vidljiv. Ovo je treća sezona da se na identičan način saniraju dijelovi plaže gdje je ostao samo kamen. Izvođač ima obvezu iz materijala ukloniti eventualnu nečistoću.

Plaža, oštećena u nevremenu, uoči sanacije

Na području Balustrade planira se sanacija i pojačanje postojećih školjera, a na cijelom obalnom pojasu od plivališta do Crnog mola planirana je dohrana šljunčanog materijala, kao i pijeska na glavnoj gradskoj plaži. Na istom potezu kamenim oblogom “zaokružit” će se korijenje borova i dohraniti ih zemljom kako bi se stabla sačuvala. Ove godine sanirat će se i lokacija Belinka u Dramlju, također izrazito oštećena u nevremenu.
U dogovoru s MO Dramalj određena je i lokacija za plažu za pse, za koju će se urediti i prilaz. Tijekom godine planira se i sanacija obalnih zidova uvale Vodna u Jadranovu. Na niz lokacija obnovit će se sunčališne površina, zamjeniti dotrajale ograde, postaviti nove…

U 2020. godini za održavanje pomorskog dobra planiran je iznos na razini prethodne godine kako bi se sanacija pomorskog dobra i svih oštećenja privela kraju te kako bi se sve obalne površine uredile na zadovoljavajući način.

error: Content is protected !!