Vlada danas donijela i službenu odluku o ukidanju naplate cestarine na Krčkom mostu

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković kazao je da se ovom odlukom ukida i naplata cestarine na mostu Krk, s danom 15. lipnja ove godine

Zagreb – Vlada je danas na 231. sjednici održanoj u zgradi Nacionalne i sveučilišne knjižnice raspravila 23 točke na otvorenom dijelu, među kojima i pripajanje društva Autocesta Rijeka-Zagreb društvu Hrvatske autoceste, te s tim vezanom odlukom o ukidanju naplate cestarine na mostu Krk.

Ukidanje naplate cestarine na Krčkom mostu

Odluka o pokretanju postupka za prestanak koncesije dane društvu Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. i pripajanje društva ARZ društvu Hrvatske autoceste d.o.o. predstavlja nastavak reformskog projekta financijskog i poslovnog restrukturiranja u sektoru cesta, kako bi se postigao održivi model poslovanja i postigli potrebni sinergijski efekti u optimizaciji troškova. Uz tu odluku, Vlada je izmijenila Odluku o osnivanju dioničkog društva Autocesta Rijeka –Zagreb d.d. i dodjeli koncesije za građenje i gospodarenje autocestom Rijeka-Zagreb.

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković kazao je da se ovom odlukom ukida i naplata cestarine na mostu Krk, s danom 15. lipnja ove godine.

Što se tiče odluke o pripajanju, ministar je kazao da je „potencijalno unaprjeđenje učinkovitosti moguće na režijskim troškovima te se pripajanjem stvaraju pretpostavke za racionalnije upravljanje novčanim tijekovima i veći potencijal za ulaganje u investicijsko održavanje i građenje“.

Dodao je da će objedinjavanje olakšati i uvođenje novog sustava naplate cestarine.

Tvrtki Plinacro odobreno kreditno zaduženje za plinovod Zlobin-Omišalj

Tvrtki Plinacro dana je suglasnost za kreditno zaduženje kod Erste&Steiermaerkische bank (ESB) do 250 milijuna kuna, za realizaciju izgradnje magistralnog plinovoda Zlobin-Omišalj.

„Svrha zaduženja je realizacija izgradnje magistralnog plinovoda Zlobin-Omišalj, koji je neizostavni dio sustava za skladištenje, uplinjavanje i transport rasplinutog ukapljenog plina, odnosno LNG-a, ukupnog kapaciteta 2,5 milijardi prostornih metara godišnje, a koji je jedan od ključnih energetskih projekata u Hrvatskoj“, rekao ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić.

error: Content is protected !!