Grad Novi Vinodolski kani dodatno subvencionirati APN kredite

Ukupan postotak sufinanciranja planira se podići na 51 posto mjesečnog obroka ili anuiteta

NOVI VINODOLSKI Grad Novi Vinodolski uputio je u postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Nacrt Odluke o kriterijima i načinu dodjele dodatnih subvencija korisnicima subvencioniranih stambenih kredita odobrenih od Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) u 2022. godini, kojom se planira, dodatnim subvencijama iz proračuna Grada Novog Vinodolskog, sufinancirati 18 posto mjesečnog obroka ili anuiteta korisnicima subvencioniranih stambenih kredita odobrenih od Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) u 2022. godini. Dodatnom subvencijom Grada Novog Vinodolskog ukupan postotak sufinanciranja podići će se na 51 posto mjesečnog obroka ili anuiteta.

Trajanje dodatne subvencije Grada bit će jednako trajanju subvencioniranja APN-a, odnosno pet godina uz mogućnost produženja trajanja subvencije u slučajevima propisanim zakonom (nastup invaliditeta, rođenje djeteta).

Link na poveznicu za savjetovanje https://novi-vinodolski.hr/savjetovanje-nacrt-odluke-o-kriterijima-i-nacinu-dodjele-dodatnih-subvencija-korisnicima-subvencioniranih-stambenih-kredita-odobrenih-od-agencije-za-pravni-promet-i-posredovanje-nekretninama-apn-u/

Obrazloženje uz Nacrt Odluke o kriterijima i načinu dodjele dodatnih subvencija korisnicima subvencioniranih stambenih kredita odobrenih od Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) u 2022. godini
Odluka dodatno subvenciniranje stambenih kredita