Grad podupire projekte župa Krasno i Sveti Juraj

Izdvojit će se 270 tisuća kuna za projekt uređenja svetišta Krasno i crkve u Sv. Jurju

SENJ Grad Senj će financijski podržati projekate župa Sveti Juraj i Krasno.

Za sufinanciranje izrade idejnoga, glavnoga i izvedbenoga projekta uređenja Svetišta Majke Božje od Krasna za Župu Sv. Antuna Padovanskog u Krasnu osigurano je 150 tisuća kuna.

Za župu Sv. Jurja Mučenika iz Svetoga Jurja osiguran je iznos od 120 tisuća kuna kapitalne donacije za sufinanciranje obnove zvona na župnoj crkvi, uređenje unutrašnjosti crkve i izgradnje kapelice na mjesnom groblju.

Prigodom dodjele kapitalnih donacija župama, gradonačelnik Senja Sanjin Rukavina susreo se s crkvenim predstojnicima župa dekanom Senjskog dekanata i župnikom Svetoga Jurja preč. Silviom Milinom te preč. Stjepanom Zebom, župnikom iz Krasna.

error: Content is protected !!