Jadran traži pripravnike i smještaj za radnike

Traži se više pripravnika u hotelskim operacijama i jedan pripravnik za pravne poslove

CRIKVENICA Hotelska kuća Jadran zapošljava više pripravnika u hotelskim operacijama te jednog pripravnika u Službi pravnih poslova. Na rok od godinu dana. U natječaju Jadrana raspisani su i uvjeti:

 • završen VŠS/VSS hotelijerskog, ugostiteljskog, ekonomskog smjera i pravnog smjera
 • poznavanje najmanje jednog svjetskog jezika (za kandidate koji se javljaju za pripravnike u hotelskim
  operacijama prednost će imati kandidati koji poznaju 2 ili više strana jezika)
 • nezaposlena osoba prijavljena u evidenciju nezaposlenih:
  – bez staža osiguranja
  – sa stažem osiguranja, ali bez staža osiguranja u zvanju u svojoj obrazovnoj razini, koje nisu bile
  zaposlene s redovnom plaćom tijekom prethodnih 6 mjeseci
  – osoba u dobi između 15 i 24 sa stažem osiguranja, ali bez staža osiguranja u zvanju u svojoj
  obrazovnoj razini

Sve životopise s pripadajućim dokazima možete dostaviti na mail: kadrovska@jadran-crikvenica.hr, najkasnije do 5. ožujka 2021. godine.

Smještaj u Novom

Jadran traži i smještaj za sezonske radnike. U Novom Vinodolskom tijekom sezone (okvirno od 1. svibnja do 30. rujna) Jadran uzima u najam kuću/apartmane za smještaj sezonskih radnika. Zainteresirani ponude mogu dostaviti na mail: barbara.olenik@jadran-crikvenica.hr najkasnije do 5. ožujka

error: Content is protected !!