Jadran traži smještaj za svoje sezonske radnike

Smještaj se traži u Crikvenici, Selcu i Novom

CRIKVENICA Hotelsko poduzeće Jadran traži najmodavce i iznajmljivače zainteresirane za pružanje usluga smještaja sezonskim zapslenicima Jadrana. Smještaj se traži na lokacijama: Crikvenica, Selce i Novi Vinodolski.

Uvjeti koje smještajni kapaciteti moraju zadovoljavati

  • kuće, sobe, apartmanski smještaj s kupaonicom
  • raspoloživost za iznajmljivanje od 1. travnja do 30. rujna 2023. godine

Mole se zainteresirani najmodavci i privatni iznajmljivači da se jave putem e-mail adrese:
milena.vrankovecki@jadran-crikvenica.hr do 31. siječnja.