Jerčinović ostaje na čelu LAG-a Vinodol

LAG je u proteklom mandatu sudjelovao u provođenju 32 projekta vrijedna 4,7 milijuna kuna

BRIBIR U bribirskom domu održana je Izborna skupština Lokalne akcijske grupe Vinodol koja djeluje na području gradova Bakra, Crikvenice, Kraljevice, Novog Vinodolskog te općina Čavle, Kostrene i Vinodolske općine. LAG Vinodol čini 60 članova iz javnog, gospodarskog i civilnog sektora.

Nakon četiri godine mandata, članovi skupštine birali su tijela LAG-a za naredne četiri godine. Za predsjednika LAG-a Vinodol jednoglasno je izabran dosadašnji predsjednik Ivica Jerčinović koji vodi LAG od osnutka 2012. godine. Skupština je nove mandate povjerila svojem dosadašnjem vodstvu, pa su tako potvrđeni dosadašnji dopredsjednik (Igor Uremović), kao i dosadašnji članovi upravnog odbora (15 članova), nadzornog odbora (3 člana) i stegovnog povjerenstva (3 člana).

Predsjednik LAG-a Ivica Jerčinović, podnio je izvješće o radu u prošlom mandatu (2017.-2020.g.). LAG Vinodol je za provedbu svoje Lokalne razvojne strategije imao na raspolaganju osam milijuna kuna te su do sada objavljena četiri natječaja i odobrena 32 projekta u ukupnom iznosu od 4,7 milijuna kuna. U provedbi je i međuteritorijalni projekt suradnje sa još četiri 4 hrvatska LAG-a, te je do kraja razdoblja u planu provedba još jednog projekta suradnje LAG-ova. Do kraja godine planirano je raspisivanje još jednog natječaja kao i izrada evaluacijskog izvješća dosadašnjeg rada, te pripreme za novo programsko razdoblje.

Skupština u Bribiru

LAG ima kontinuiranu i uspješnu suradnju sa jedinicama lokalne samouprave, Primorsko-goranskom županijom, te sa ostala 53 LAG-a u Hrvatskoj. LAG-ovi su izvrstan primjer uspješnog i decentraliziranog sustava provedbe EU fondova (Mjera 19 – LEADER), te su u posljednje tri i pol godine objavili 222 natječaja u cjelokupnoj vrijednosti alociranih sredstava (100 posto). Odabrali su na svojoj razini gotovo 1.750 projekata u vrijednosti 264 milijuna kuna (73 posto iskorištenosti), Agencija za plaćanja je ugovorila preko 1.400 projekata u vrijednosti 204 milijuna kuna (56 posto) te je završeno 254 projekta i isplaćeno preko 62 milijuna kuna (17 posto). Riječ je o manjim projektima gdje je potpora maksimalne vrijednosti 100 tisuća eura, a iznos isplaćenih sredstava u posljednje vrijeme kontinuirano raste.