VIDEO Kraljevica slavi svoj dan: vijenac u moru i priznanja zaslužnima

Godišnje nagrade dobili su Udruga Čenguti iz Bakarca i boćari Križišća. Za počasnog građanina proglašen je Dalibor Vodička, a nagradu Grada i Sportske zajednice dobila je košarkašica Andrijana Cvitković

KRALJEVICA Povodom dana Grada Kraljevice, koji se slavi na blagdan Svetog Nikole, gradonačelnik Kraljevice Dalibor Čandrlić bacio je s rive u Kraljevici vijenac u more u spomen na sve stanovnike Kraljevice i pomorce koji su ostavili život na moru. Spomen pomorcima iskazali su zamjenica gradonačelnika Paula Vučković, predsjednica gradskog vijeća Vesna Špalj te gradska vijećnica Sunčica Vučković, u nazočnosti župnika Kraljevice vlč. Đulijana Trdića. Potom je služena sveta misa u crkvi Svetog Nikole, svetištu s tradicijom dugom 225 godina.

Ove godine program obilježavanja dana Kraljevice puno je skromniji no inače. Jasno, “krivac” je epidemija. Nije bilo niti svečane sjednice na kojoj se tradicionalno dijele gradska priznanja. No, priznanja zaslužnima su dodijeljena. Povelju počasnog građanina primio je Dalibor Vodička za dugogodišnji i izuzetan doprinos u očuvanju tradicionalne crkvene glazbene baštine na području Grada Kraljevice.
Grad Kraljevica dodijelio je dvije godišnje nagrade. Jedna je pripala Udruzi za očuvanje i njegovanje starih običaja Čenguti, za osobit značaj u očuvanju i širenju bakaračke maškarane tradicije među pučanstvom, a posebice mlađima. Godišnja nagrada pripala je i Boćarskom klubu Križišće za postignute vrhunske rezultate, ulazak u viši rang natjecanja i promicanje boćanja na području Grada Kraljevice.
Grad Kraljevica i Sportska zajednica Grada Kraljevice dodjeljuje nagradu Andrijani Cvitković za postignute vrhunske sportske rezultate i nastupe za hrvatsku žensku košarku reprezentaciju te poseban doprinos afirmaciji i promociji Grada Kraljevice u zemlji i inozemstvu.

Ove godine nije dodijeljeno priznanje za životno djelo.