LAGUR Tramuntana predstavlja natječaje vrijedne 900 tisuća eura

Predstavljanje u Senju održat će se u Gradskoj knjižnici u utorak 21. siječnja od 10 do 12 sati

SENJ Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Tramuntana (LAGUR-a Tramuntana) poziva na predstavljanja natječaja za odobrene mjere iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu. Predstavljanja će se održati u svim jedinicama lokalne samouprave koje obuhvaća LAGUR Tramuntana. Predstavnici LAGUR-a predstavit će natječajnu dokumentaciju i način prijave na trenutno otvorene natječaje. Natječajnu dokumentaciju moguće je preuzeti na: www.lagur-tramuntana.hr.
Predstavljanje u Senju održat će se u Gradskoj knjižnici u utorak 21. siječnja od 10 do 12 sati. Osim u Senju, predstavljanje je predviđeno i u Karlobagu (ponedjeljak 13. siječnja) od 10 – 12 sati, u vijećnici Općine Karlobag te u Loparu, Gradu Rabu i Novalji.
Prihvatljivi korisnici za Mjeru 2.A. 1. “Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja” su jedinice lokalne samouprave, komunalna poduzeća, ustanove u javnom vlasništvu, fizičke i pravne osobe u rangu mikro i malih poduzeća, organizacije civilnog društva te turističke zajednice, a na raspolaganju je 805 tisuća eura u protuvrijednosti u HRK. Rok za podnošenje prijava teče od 3. veljače do 30. travnja 2020. godine.
Za sufinanciranje operacija u okviru Mjere 1.A.1. “Povećanje vrijednosti tradicionalnim lokalnim proizvodima ribarstva i akvakulture” raspoloživo je 100 tisuća eura Korisnici mogu jedinice lokalne samouprave, komunalna poduzeća, ustanove u javnom vlasništvu te fizičke i pravne osobe u rangu mikro i malih poduzeća. Rok za podnošenje prijava teče od 3.veljače do 31. ožujka 2020. godine.

error: Content is protected !!