Nasipava se plaža u Bakarcu

Šljunak na plaži Meline u Bakarcu, koji je onečistilo proljetno zagađenje iz INA-e, zamjenjuje se kamenim oblutcima

BAKARAC Šljunak na plaži Meline u Bakarcu, koji je onečistilo proljetno zagađenje iz INA-e, zamjenjuje se kamenim oblutcima i plaža bi trebala spremna dočekati sezonu. Novi materijal dopremljen je i u uvalu Sansovo, no materijal koji je nasipan u uvali Sansovo nije identičan materijalu kojim je obnovljena plaža Meline. Bilo je prigovora da je u materijalu previše zemlje, što je vidljivo na plaži.

Uvala Sansovo

error: Content is protected !!