Novi među rijetkima u Hrvatskoj gdje je diplomiralo više muškaraca no žena

U samo desetak posto jedinica lokalne samouprave ispisano je više muških no ženskih fakultetskih diploma, otkrivaju najnoviji podaci DZS. U susjedstvu su muški studenti s diplomama prevagnuli u Jelenju, Kostreni, Mošćeničkoj, Skradu, Vrbniku, Rovinju, Labinu…

Novi Vinodolski – Novljani su specifični po svom mesopustu, novljanskom kolu, štovanju baštine i tradicije, a posljednji podaci Državnog zavoda za statistiku otkrivaju još jednu specifičnost Novljana. Spadaju u deset posto jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj gdje fakultete završi više muškaraca no žena. Barem kad je riječ o novijim podacima. Omjer studenata s diplomom u Novom je 17:14 za muškarce. Još samo pet hrvatskih gradova, Labin, Rovinj, Novigrad u Dalmaciji, Korčula i Trogir, imaju više muškaraca sa svježom fakultetskom diplomom. I još samo 47 općina od ukupno 566 jedinica lokalne samouprave. Broj gradova i općina u kojima je u posljednjoj analiziranoj akademskoj godini stiglo više muških no ženskih fakultetskih diploma je ravnomjerno raspoređen po Hrvatskoj. Uglavnom se radi o manjim mjestima, s izuzetkom Rovinja, Labina i Korčule.

U Primorsko-goranskoj županiji je Novi Vinodolski jedini grad u kojem dominiraju muškarci s tek dobivenim diplomama, a pet je općina: Jelenje, Kostrena, Mošćenička Draga, Skrad i Vrbnik. U Hrvatskom primorju u Vinodolskoj općini je omjer muškaraca i žena s lanjskim diplomama 7:9, u Senju 25:30, u Crikvenici 27:36. Dvostruko je više dama s tek ispisanim diplomama na području Bakra (39:19) i Kraljevice (29:15).

error: Content is protected !!