Iznajmljivači u Novom dobili besplatnu aplikaciju mVisitor

Aplikacija omogućuje digitalno iščitavanje dokumenata te automatsko prosljeđivanje prijave turista

NOVI VINODOLSKI TZ Grada Novi Vinodolski od početka godine osigurava registriranim iznajmljivačima prijavu gostiju putem besplatne aplikacije mVisitor.

Inovativni i novi projekt doprinijet će jednostavnijem poslovanju iznajmljivača, ali i kvalitetnijem informiranju turista o ponudi na novljanskom području te ih motivirati da istraže destinaciju. mVisitor namijenjen je turističkim zajednicama, iznajmljivačima i turistima, a prvenstveno služi olakšavanju procesa prijave turista te komunikaciji na razini turističkih zajednica i iznajmljivača.

Naime, nakon preuzimanja aplikacije, putem mobilnih uređaja iznajmljivači mogu na bitno jednostavniji način od uobičajenog prijaviti goste, a aplikacija omogućuje i digitalno iščitavanje osobnih dokumenata te automatsko prosljeđivanje podataka potrebnih za prijavu turista u nacionalni sustav za prijavu turista eVisitor. Korištenjem aplikacije pospješit će se i komunikacija između turističkih zajednica i iznajmljivača, s obzirom da aplikacija pruža mogućnost dostavljanja posebnih obavijesti turističkih zajednica iznajmljivačima.

Aplikacija je razvijena od strane tvrtke Intersoft Technologies.
– Sustav mVisitor produkt je brojnih razgovora sa TZ-ima i iznajmljivačima, a daje rješenje na neke od ključnih problema koje isti danas imaju. Prvenstveno smo se vodili time da poboljšamo komunikaciju TZ-a i iznajmljivača, a nakon toga da iznajmljivaču olakšamo, pojednostavimo i ubrzamo proces prijave gostiju. Uspjeli smo u oba segmenta što potvrđuje i oduševljenje iznajmljivača koji su već krenuli sa korištenjem mVisitora. Bitno je napomenuti da je korištenje aplikacije za iznajmljivače u potpunosti besplatno, objašnjava direktor Intersoft Technologies Dean Verbanac.

Detaljnije informacije na web stranici https://mVisitor.hr