Učenicima Grad Novi kupuje radne bilježnice i materijale te likovne mape

Grad Novi Vinodolski izdvojit će 110 tisuća kuna za učenike OŠ Ivana Mažuranića

NOVI VINODOLSKI Grad Novi Vinodolski nastavlja sa provođenjem mjera za pomoć mladim obiteljima na području Grada Novog Vinodolskog. Tako će i ove godine, u sklopu Programa odgoja i obrazovanja, Grad u cijelosti financirati nabavku radnih bilježnica, likovnih mapa i ostalih radnih materijala za učenike svih razreda OŠ Ivana Mažuranića u Novom Vinodolskom.
Radni materijali će se isporučiti školi, koja će ih dalje distribuirati do učenika. Za kupovinu radnih materijala za učenike izdvojit će se oko 110 tisuća kuna.